Ældrerådet

Ældrerådet er bindeled mellem ældre borgere og Faxe Kommune

Ældrerådet består af folkevalgte personer over 60 år, der opstilles og vælges som enkeltpersoner uafhængigt af politiske partier. Valget foregår ved brevafstemning. Alle borgere over 60 år har stemmeret. Valgperioden for valg til Ældreråd følger perioden for valg til Byråd og Regionsråd. Ældrerådet for Faxe Kommune har 9 medlemmer.

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet skal ifølge lov høres i alle forhold om ældres vilkår, der forelægges i Byrådet og i de politiske fagudvalg.

Ældrerådet arbejder for, at ældre bliver informeret bedst muligt om alle forhold, der har med deres levevilkår at gøre.

Det er således Ældrerådets hovedopgave at være bindeled og kontakt mellem kommunens borgere over 60 år og Byrådet, dets politikere og administration.

Ældrerådet henvender sig formelt til politikerne og administrationen med flere om forskellige forhold, når det findes påkrævet.

Kontakt med Ældrerådet

Ældrerådet lytter gerne til ideer med mere fra kommunens ældre og pårørende, og alle kan frit henvende sig til ethvert medlem af Ældrerådet med sager og forhold, som rådet bør få kendskab til.

Ældrerådet holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen.

Henvendelsen kan være skriftlig eller mundtlig. Ved henvendelse gives der altid en tilbagemelding.

Ved henvendelse på mail anvendes Faxe Kommunes officielle mailadresse.

 

Her finder du en oversigt over alle medlemmerne af Ældrerådet i Faxe Kommune samt deres kontaktoplysninger.

 

Medlemmer af Ældrerådet

Ældrerådsformand Kaj ChristensenKaj Christensen, formand
Rosenvænget 39, 4690 Haslev, telefon: 56 31 16 14

 

 

 

 

 

 

Erik Nielsen næstformand ældrerådetErik Nielsen, næstformand
Hasselvej 4, 4683 Rønnede, telefon: 21 23 55 67

 

 

 

 

 

 

Merete Toylsbjerg, ældrerådetMerete Toylsbjerg
Drosselvej 15, 4683 Rønnede, telefon: 24 23 53 20

 

 

 

 

 

 

Jens Jacobsen
Karolinelunden 28, 4690 Haslev, telefon: 56 31 35 28

Kurt Sangild
Parkvej 14, 4640 Faxe, telefon: 56 71 57 54

Inge Dam Nielsen
Jomfru Ellens Vej 33, 4653 Karise, telefon 61 54 71 15
 

Bente Knudsen, ældrerådetBente Knudsen
Poppelvej 6B, 4690 Haslev, telefon: 24 25 68 57

 

 

 

 

 

 

Kirsten Vej Petersen
Bøttemosevej 3, Haslev - tlf. 22580890

Fritz Christensen, ældrerådetFritz Christensen
Kildebakkevej 35, Dalby, telefon: 42 73 56 01 

 

 

 

Ældrerådet beskæftiger sig normalt kun med emner og sager af principiel karakter.

Formanden og næstformanden repræsenterer officielt Ældrerådet overfor politikere og administration samt pressen.

Ældrerådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men bruger dem undtagelsesvis som anledning til at rejse principielle spørgsmål.

Normalt holdes møderne én gang om måneden. Møderne er ikke offentlige. I møderne kan der efter rådets anmodning deltage politikere eller personer fra kommunens administration herunder centerchefen samt øvrige relevante personer.

Referat af møderne kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Ældrerådet er medlem af ”Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark” og bliver derigennem orienteret om såvel problemer som gode løsninger og tiltag fra andre kommuner i Danmark samt ændringer i lovgivningen.

Konkrete sagsområder og forhold Ældrerådet hele tiden holder fokus på:

 • Faxe Kommunes ældrepolitik
 • Faxe Kommunes økonomi på ældreområdet
 • Service- og sundhedspolitik for ældregruppen
 • Klageråd (Ældrerådet har tre medlemmer i Klagerådet)
 • Visitering
 • Hjemmepleje
 • Boligforhold
 • Madordninger
 • Sundhedsforhold
 • Aktiviteter for ældre
 • Kultur
 • Transport
 • Økonomi

 

 

Opdateringsdato: 01.07.2021 - 11:55