Grundlisteudvalg

Grundlisteudvalget udpeger personer til grundlister. Nævninge udtages fra disse grundlister, og det sker ved lodtrækning

For hver nævningekreds vælges et antal personer for en periode på 4 år, der anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd, også kaldt lægdommere.

Listen over disse personer hedder grundlisten. Der skal udarbejdes en ny grundliste til Østre Landsret i foråret 2019, som dækker perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Hvis du gerne vil være lægdommer, skal du først

DOWNLOADE ANSØGNINGSSKEMAET OG GEMME DET I EN MAPPE PÅ DIN EGEN COMPUTER. 

Derefter skal du

  • ÅBNE den gemte pdf-fil
  • UDFYLDE skemaet
  • GEMME det udfyldte skema igen. 

Nu kan du sende filen med Digital Post ved at følge dette link (husk at vedhæfte det skema, du har udfyldt og gemt på din pc). 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan også printe det udfyldte skema ud og sende det til os med posten til:

Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

obs obs obs Du skal også ansøge igen, hvis du allerede er på grundlisten

Sidste frist for at søge om at komme på grundlisten er den 18. februar

Grundlisteudvalgets medlemmer

Grundlisteudvalgets medlemmer kan være medlem af byrådet, men behøver ikke at være det.

Grundlisteudvalget består af følgende medlemmer:

Peter Kiær (udpeget af byrådet)

René Tuekær (byrådsmedlem)

Jørgen Egede Johannessen (udpeget af byrådet) formand for Grundlisteudvalget

Steen Andersen (byrådsmedlem)

Lars Christensen (udpeget af byrådet)

Grundlisteudvalget skal sikre, at de personer, der udpeges til grundlisten udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af befolkningen i Faxe Kommune for så vidt angår alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig status

Krav til optagelse på grundlisten

For at blive optaget på grundlisten skal du:

  • Have valgret til Folketinget, altså være fyldt 18 år og være dansk statsborger
  • Ikke være fyldt 80 år den 31. december 2023
  • Have en ren straffeattest (Landsretten indhenter straffeattest)
  • Ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
  • Ikke høre til følgende persongrupper: ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansattte ved centraladministrationen, domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet og fængselsvæsenet, eller gejstlige ved Folkekirken eller andet anerkendt trossamfund.

For at blive optaget på grundlisten i Faxe Kommune, skal du desuden bo i Faxe Kommune.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud - det betyder at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det, og du opfylder ovenstående betingelser.

Hvad er der særligt brug for ?

Faxe Kommune har især brug for unge i alderen 18-30 år og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Frist for tilmelding

Fristen for tilmelding til grundlisten er den 18. februar 2019..

Alle interesserede kan rette henvendelse til Direktionssekretariatet på kommunen@faxekommune.dk, hvis der er spørgsmål.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle interesserede kan være sikre på at blive udtaget til grundlisten.
Ikke alle på den udarbejdede grundliste vil blive udtaget som lægdommere af Østre Landsret, idet der trækkes lod blandt personerne på grundlisten.

De personer, der bliver udtrukket til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsret.

Hvis du optages på grundlisten, vil oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling blive videregivet til præsidenten for Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret vil herefter indhente en udtalelse i Kriminialregisteret og vurdere, hvilke straffe der medfører, at en person ikke kan siges at være uberygtet.

Opdateringsdato: 30.01.2019 - 14:41