Kultur- og fritidspolitik 2015-2019

"Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune" dækker perioden fra 2015 til 2019.

De pejlemærker, værdier og målgrupper, som politikken beskriver, er retningsgivende for Faxe Kommunes indsats på kultur- og fritidsområdet.

Faxe Kommunes Kultur og fritidspolitik 2015-2019 er et resultat af en række dialogmøder, konferencer mellem foreninger, aktører og borgere samt Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs og Kulturudvalget.

Faxe Kommune ønsker med denne nye kultur og fritidspolitik at udvikle tidssvarende tilbud, samtidig med, at vi bevarer det lokale særpræg som grundlag for et varieret og aktivt kultur og fritidsliv i kommunen.

Visionen for de kommende år er således, at Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og fritidsliv.

Kultur og fritidsområdet er et centralt område, der har stor betydning for kommunens borgere, tilflyttere og besøgende.

Et rigt kultur og fritidsliv opstår, når mennesker mødes, deltager aktivt og påvirker udviklingen i positiv retning.

De mange tilbud og aktiviteter giver den enkelte og borgerne i almindelighed muligheder for at møde andre, få gode oplevelser, læring og involvere sig.

Kultur og fritidspolitikken skal de næste fem år indgå som grundlag for de beslutninger, der måtte træffes, og som vedrører aktører, aktiviteter og initiativer på hele kultur og fritidsområdet.
 

BilagStørrelse
Kultur- og Fritidspolitik 2015-20195.15 MB