Aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede

Byrådet har den 12. maj 2009 godkendt servicedeklaration for aktivitets- og samværstilbud til voksne udviklingshæmmede.

Det tilbyder vi

Faxe Kommune tilbyder aktivitets og samværstilbud til dig, der på grund af udviklingshæmning eller særlige udviklingsmæssige problemer har et behov for socialt samvær og forskellige aktiviteter. Jf. Lov om Social Service § 104.

Tilbuddet indeholder følgende:

  • Kontakt
  • Samvær
  • Aktiviteter
  • Omsorg
  • Pleje

Det er Faxe Kommunes Visitationsteam Handicap, der vurderer, hvorvidt du skal have et aktivitets- og samværstilbud. I samarbejde med Dig fnder visitationsteamet et tilbud, der imødekommer dine behov.

Der er - hvis du ønsker det – i et vist omfang mulighed for at kombinere aktivitets- og samværstilbuddet med et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Jf. Lov om Social Service § 103.

Det vil vi

Overordnet er det kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Dette tilbud indeholder fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter, som vil medvirke til opretholdelse eller forbedring af dine personlige færdigheder og livsvilkår.

Til hvem?

Du kan benytte tilbuddet, hvis du er fysisk eller psykisk udviklingshæmmet eller har særlige udviklingsmæssige problemer.

Hvor meget?

Du får tilbudt at deltage i en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 8-16.

Efter vurdering af Faxe Kommunes Visitationsteam Handicap får du tilbudt en del- eller fuldtidsplads.

Hvor aktiviteterne foregår, er afhængig af dine behov. Aktivitets- samværstilbuddet er organise ret af et af kommunens Bo- og Beskæftigelsestilbud:

  • Bo og Beskæftigelse Midt: Kernen, Hertelsvej 11 i Faxe og Søndergård, Kærsvænget 7 i Stor Torøje
  • Bo og Beskæftigelse Vest: Hovedgaden 40 i Faxe Ladeplads
  • Bo og Beskæftigelse Stevns: Parken, Håndværkerparken 1 i Store Heddinge

Der kan også ved specielle behov, tilbydes Aktivitets- og Samværstilbud udenfor kommunen.

Din ret og pligt

Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende.

En evt. klage skal indsendes til Visitationsteam Handicap i Faxe Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitationsteam Handicap sagen videre til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er beliggende på Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

Hvad koster det?

Du skal ikke betale for aktivitets- og samværstilbuddet; men der er brugerbetaling på tilvalg af udflugter, ridning og musik samt materialeudgifter til eget forbrug.

Hvor kan du få oplysninger

Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til Visitationsteam Handicap på telefon 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 08.30-15.00
Torsdag kl. 08.30-17.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 11.10.2018 - 15:13