Kvalitetsstandarder for botilbud til voksne

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud samt for længerevarende botilbud.

Midlertidigt botilbud til voksne

Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 29. november 2017 godkendt kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Formålet med tilbud om ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 er, at sikre borgere med betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller med særlige sociale problemer en sammenhængende og tidlig indsats, så de kan udvikle sig og udnytte deres potentiale.
Find kvalitetsstandarden under bilag.


Længerevarende botilbud til voksne

Socialudvalget vedtog den 27. august 2018 kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter almenboligloven § 105 med støtte efter serviceloven.

Formålet med tilbud om ophold i længerevarende botilbud efter almenboligloven § 105 er, at sikre borgere med betydelige og varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser med behov for omfattende hjælp får hjælp til almindelige, daglige funktioner og/eller pleje, omsorg og behandling, såfremt de ikke kan få dækket behovet på anden måde.
Find kvalitetsstandarden under bilag.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 11.10.2018 - 14:57