Socialpædagogisk indsats - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Kvalitetsstandarden består af to dele. Den første del er information til dig, som borger i Faxe Kommune og til dine pårørende. Den beskriver Faxe Kommunes politisk bestemte rammer for serviceniveauet. Din hjælp vil altid blive bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering, som vi også gør opmærksom på ved flere emner i kvalitetsstandarden. Den anden del består af en længere faglig uddybning, som er et arbejdsredskab til medarbejderne i Faxe Kommune, når de skal vurdere din ansøgning eller igangværende støtteindsats.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.

 

 

Kontaktinformation

Visitation, Handicap & Psykiatri

Telefon: 5620 3000

Mail: teampsykhandi@faxekommune.dk

Adresse:
Søndergade 12, 4690 Haslev

Telefontid:
Mandag, tirsdag: 9.00-10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag, fredag: 9.00-10.00

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 11:06