Socialpædagogisk indsats - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Social- og Sundhedsudvalget i Faxe Kommune har den 30. august 2017 godkendt en kvalitetsstandard.
 
Formålet med indsatsen efter § 85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Den socialpædagogiske indsats skal bidrage til, at den enkelte borger kan skabe en tilværelse på egne præmisser.
 
Målgruppen for Servicelovens § 85 er borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om borgere med specifikke eller komplekse problemer, som har behov for socialpædagogisk støtte til at
  • udvikle færdigheder
  • bevare færdigheder
  • begrænse tab af færdigheder
  • afklare fremtidige støttebehov

Du kan læse kvalitetsstandarden i sin fulde længde herunder.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 08.04.2021 - 13:06