Socialpædagogisk indsats - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Social- og Sundhedsudvalget i Faxe Kommune har den 30. august 2017 godkendt en kvalitetsstandard.
 
Formålet med indsatsen efter § 85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Den socialpædagogiske indsats skal bidrage til, at den enkelte borger kan skabe en tilværelse på egne præmisser.

Hent kvalitetsstandarden herunder.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 11.10.2018 - 15:48