Ældretilsynet

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

  • personlig og praktisk hjælp og madservice
  • rehabiliteringsforløb
  • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
  • socialpædagogisk bistand
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tilsynsbesøg

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. 

En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den fornødne kvalitet.

BilagStørrelse
tilsynsrapport_hylleholtcenteret_15.03.18.pdf592.98 KB
tilsynsrapport_faxe_sundhedscenter_traeningsafdeling_17.05.18.pdf179.63 KB
tilsynsrapport_rehabiliteringscenter_groendal_17.05.18.pdf178.75 KB
tilsynsrapport_solhavecenteret_13.11.18.pdf159.14 KB
tilsynsrapport_lev_vel_27.11.18.pdf180.92 KB
paabud_i_forbindelse_med_tilsyn_lev_vel_27.11.18.pdf162.46 KB
tilsynsrapport_lindevejscenteret_28.2.19.pdf238.56 KB
tilsynsrapport_lev_vel_27.2.19.pdf210.62 KB
paabud_i_forbindelse_med_tilsyn_hos_lev_vel_27.2.19.pdf219.07 KB
dalby_aeldrecenter_tilsynsrapport_30.4.19.pdf811.59 KB
egebjerg_rengoering_tilsynsrapport_16.10.19.pdf205.77 KB
den_selvejende_inst._soendervang.pdf248.4 KB
frederiksgadecenteret_tilsynsrapport_7.8.19.pdf125.63 KB
groendalshusene_tilsynsrapport_27.9.19.pdf139.16 KB
hjemmepleje_vest_tilsynsrapport_8.10.19.pdf222.57 KB
hjemmepleje_oest_tilsynsrapport_7.10.19.pdf170.94 KB
hylleholtcenteret_tilsynsrapport_22.5.19.pdf931.75 KB
kongsted_aeldrecenter_tilsynsrapport_6.8.19.pdf140.02 KB
kongsted_aeldrecenter_tilsynsrapport_8.10.19.pdf183.24 KB
lev_vel_tilsynsrapport_15.5.19.pdf244.54 KB
lev_vel_tilsynsrapport_28.5.19.pdf165.17 KB
lev_vel_ophaevelse_af_paabud_28.5.19.pdf109.1 KB
lev_vel_tilsynsrapport_20.10.19.pdf269.41 KB
lindevejscenteret_tilsynsrapport_28.2.19.pdf238.56 KB
lindevejscenteret_tilsynsrapport_8.8.19.pdf139.24 KB
lottes_rengoering_tilsynsrapport_6.9.19.pdf67.98 KB
lysholm_ridecenter_tilsynsrapport_18.11.19.pdf234.04 KB
plejecenteret_soendervang_tilsynsrapport_31.7.19.pdf129.58 KB
solhavecenteret_tilsynsrapport_8.8.19.pdf122.02 KB
tycho_brahes_vej_tilsynsrapport_8.8.19.pdf134.43 KB
lev_vel_ophaevelse_af_paabud_11.2.20.pdf136.89 KB
Opdateringsdato: 18.05.2020 - 11:28