Ny Handicappolitik fra 2020

Faxe Kommune skal have en ny Handicappolitik fra 2020. Du kan læse mere om processen på denne side.

Handicappolitikken skal være med til at sikre, at hele organisationen har fokus på handicappedes rettigheder og muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med ikke-handicappede.

Socialudvalget i Faxe Kommune inviterer alle interesserede til at deltage i en workshop, der skal danne grundlag for formuleringen af Faxe Kommunes nye Handicappolitik.

Workshoppen finder sted den 19. september 2019 kl. 16.30 – 19.30 i mødelokalet ”Romanen” på Haslev Bibliotek.

Der er bindende tilmelding til mklau@faxekommune.dk eller tlf. 56203505 senest den 13. september.

 

Baggrund

Faxe Kommunes gældende handicappolitik blev godkendt den 6. juni 2015 og gælder for perioden 2015-2019. Socialudvalget besluttede den 24. juni 2019, at der skal formuleres en ny Handicappolitik, der skal gælde fra 2020.

Handicappolitikken, som den er i dag, blev til i samarbejde mellem de daværende Børne- & Familieudvalg og Social- & Sundhedsudvalg med afsæt i en workshop, hvor kommunens Handicapråd og flere handicaporganisationer var repræsenteret.

Politikken afspejler de fokusområder, der var oppe i tiden tilbage i 2014/2015, og den måde politikker blev udarbejdet på, på daværende tidspunkt. Du kan se Handicappolitikken 2015-2019 her. 

 

Proces til formulering af den nye Handicappolitik

Socialudvalget lægger vægt på, at den nye handicappolitik skal udarbejdes ved inddragelse af Handicaprådet, handicaporganisationerne, relevante kommunale interessenter og andre interessenter.

Sådan, at den nye handicappolitik med tilhørende handleplan kommer til at afspejle de værdier, Faxe Kommune arbejder med i Faxe i Fællesskab og sådan, at den giver mening og skaber ejerskab for de aktuelle interessenter.

Du kan læse den politiske beslutning her (punkt 63), hvor du også finder tidsplanen for det videre arbejde med den nye handicappolitik og den tilhørende handleplan.

Opdateringsdato: 09.09.2019 - 11:53