Handicappolitik 2020

Handicappolitikken skal være med til at sikre, at hele organisationen har fokus på, at borgere med handicap får samme rettigheder og muligheder for, at deltage i samfundet på lige fod med ikke-handicappede.

Baggrund

Faxe Kommunes gældende handicappolitik blev godkendt den 6. februar 2020 og gælder for perioden 2020 og frem. Handicappolitikken fremlægges for det ansvarlige udvalg ved hver ny valgperiode. Udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en ny handicappolitik. Socialudvalget besluttede den 9. maj 2022, at videreføre handicappolitikken, med enkelte redaktionelle tilpasninger.


Handicappolitikken er blevet til med afsæt i en workshop med deltagere fra Socialudvalget, Handicaprådet, Udsatterådet, medarbejdere, ledere, borgere og interesseorganisationer.


Handicappolitikken indeholder følgende fem temaer, som du kan læse nærmere om i Handicappolitikken:

  • Deltagelse og tilgængelighed
  • Børn og handicap
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Netværk og fællesskaber
  • Sundhed og selvhjulpenhed.

 

Proces til udmøntning af den nye Handicappolitik

Socialudvalget besluttede på deres møde den 15. august 2022, at fokusere arbejdet med hadicappolitikkens handleplaner: Hvert år nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som arbejder med handleplaner fokuseret indenfor et til to af politikkens temaer. Socialudvalget, Handicaprådet og Seniorrådet udvælger nyt tema en gang om året.

Her kan du kan læse om Socialudvalgets valg af tema for 2022-2023

BilagStørrelse
PDF ikon Faxe Kommunes Handicappolitik1.15 MB
Opdateringsdato: 02.02.2023 - 14:35