Faxe Kommunes Handicappolitik 2020

Faxe Kommune har fået ny Handicappolitik fra 2020. Du kan læse mere om processen på denne side.

 

Handicappolitikken skal være med til at sikre, at hele organisationen har fokus på handicappedes rettigheder og muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med ikke-handicappede.

 

Baggrund

Faxe Kommunes gældende handicappolitik blev godkendt den 6. februar 2020 og gælder for perioden 2020 og frem. Handicappolitikken fremlægges for det kommende udvalg på området ved næste byrådsperiode. Her tager det ansvarlige udvalg stilling til om der skal udarbejdes en ny handicappolitik.


Handicappolitikken er blevet til med afsæt i en workshop med deltagere fra Socialudvalget, Handicaprådet, Udsatterådet, medarbejdere, ledere, borgere og interesseorganisationer.


Handicappolitikken indeholder følgende fem temaer, som du kan læse nærmere om i Handicappolitikken:

  • Deltagelse og tilgængelighed
  • Børn og handicap
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Netværk og fællesskaber
  • Sundhed og selvhjulpenhed.

 

Proces til udmøntning af den nye Handicappolitik

Socialudvalget lægger vægt på, at den nye handicappolitiks handleplaner skal udarbejdes og gennemføres ved inddragelse af Handicaprådet, handicaporganisationerne, relevante kommunale interessenter og andre interessenter.
Sådan, at handicappolitikken med tilhørende handleplaner kommer til at afspejle de værdier, Faxe Kommune arbejder med i Faxe i Fællesskab og sådan, at den giver mening og skaber ejerskab for de aktuelle interessenter.


Socialudvalget vedtog den 24. august 2020 at handleplanerne skal udarbejdes for en 2-årig periode af gangen, og der skal følges op politisk hvert halve år. Handleplanerne for 2020-2022 skal politisk godkendes ultimo 2020.

Du kan læse den politiske beslutning her (punkt 69), hvor du også finder tidsplanen for det videre arbejde med handicappolitikken og de kommende handleplaner.

BilagStørrelse
PDF ikon handicappolitik_2020_-_godkendt.pdf1.07 MB
Opdateringsdato: 11.04.2022 - 10:30