C - Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti har sideordnet opstilling

Michael Christensen Michael Christensen, 59
 Haslev

 

 

Jeg er 59 år og gift med Pia. Vi har tre børn og bor mellem Nielstrup og Gisselfeld. Jeg arbejder som økonomichef i en virksomhed i Herlev. Jeg er spidskandidat og borgmesterkandidat og er i dag medlem af Faxe Byråd. Jeg vil i den næste byrådsperiode arbejde for:- Mere frit valg for ældre- Mere frihed til folkeskolerne- Flere lokale uddannelsesmuligheder- Lokale busser skal være gratis- Mere lokal turisme

https://faxe.konservative.dk/

VIDEO


Allan Tirsgaard (C) Allan Tirsgaard, 46
 Haslev

 


Jeg er selvstændig, bor centralt i Haslev med min kone og mine 2 teenagedrenge.Vi skal have fuld fokus på vores bosætningsstrategi – Vi skal tiltrække flere familier.Vi skal sikre det frie valg til vore ældre, og samtidig sætte organisationen fri..Vi skal binde kommunen bedre sammen - Derfor skal vi indføre billetfrie busser i kommunen.Vi skal have fokus på et nyt erhvervsområde fra Rønnede i syd, til Ulse i nord (Med ramper naturligvis)Vi skal lave en bedre folkeskole. Med frihed lokalt.

https://faxe.konservative.dk/personer/kandidater/


Bent Ole Bærenholdt (C) Bent Ole Bærenholdt, 65
 
Haslev

 

 

 

Bosat i Haslev - "Alléhuset, som jeg sammen med mine 3 voksne børns mor indrettede som et galleri og mødested i 2018. Har tidligere været ansat i 10 år på Haslev Idrætsefterskole(forstander) og efterfølgende friskoleleder, folkeskolelærer og forstander på Aarhus Efterskole. Mine mærkesager er udvikling og frisættelse af folkeskolen, Håndværkerhøjskolens reetablering, gode vilkår for forenings- og frivillighedsarbejdet samt en infrastruktur og kollektiv trafik, som understøtter en attraktiv tilflytning til kommunen; virksomheder og bosætning.

www.allehuset.dk


Anette Melgaard (C) Anette Melgaard, 51
 Haslev

 

Jeg bor sammen med Kim og mine to teenagere. Jeg tror på ordentlighed og sund fornuft. Jeg sidder i bestyrelsen i Haslev Badminton og arrangerer f.eks. Summercamp for skoleelever. Mine mærkesager er: Folkeskolen. Skolerne i Faxe skal sættes fri, så medarbejdere og ledelse, kan skabe en skole med fokus på trivsel og forpligtende fællesskaber. Det frie valg: Faxe skal have flere selvvalgsordninger, hvor der er mulighed for valg af enten offentlig eller privat leverandør. Bedre vilkår til foreningslivet. Vi skal bidrage hvis vi kan.

https://faxe.konservative.dk/


Stella Borne Mikkelsen (C) Stella Borne Mikkelsen, 52
 
Haslev

 

 

Jeg er 52 år og gift med Jørgen. Jeg er bosat i hjertet af Haslev by. Jeg er historiker og arbejder som arkivar. Frihed og fællesskab betyder meget for mig. Jeg vil arbejde for at alle børn kan få mulighed for at gå til én fritids- eller sportsaktivitet, da det er berigende at indgå i fællesskaber, hvor man samles om fælles interesser. Faxe Kommune skal være en mere attraktiv arbejdsplads, og her er en højere grad af frihed vigtig; frihed til at gøre ting på nye måder.

https://faxe.konservative.dk/

Opdateringsdato: 21.10.2021 - 13:26