L - Lokallisten

Lokallisten har sideordnet opstilling

René Tuekær René Tuekær, 60

 Faxe

 

 

At være borgmester kræver erfaring, engagement samt visioner. Med mig i spidsen får borgerne en konsensussøgende borgmester, hvor partipolitik og ideologi er nedtonet. Den til dato største kommunalpolitiske arbejdsopgave blev jeg valgt til, da jeg var borgmester da sammenlægningen og organiseringen af Faxe kommune skete. En spændende ledelsesopgave som jeg er parat til igen. I mit daglige virke er jeg skoleleder af en folkeskole. Jeg har stiftet bekendtskab med stort set alle velfærdsområderne og ønsker en strategisk ledelse af kommunen.

www.lokallistenfaxe.dkMarianne Ørgaard (L) Marianne Ørgaard, 63

 Karise

 

 

 

Tryghed - Respekt - Omsorg. Tre elementer der betyder noget for alle aldersgrupper. Tre elementer jeg vægter meget højt, og derfor er det de 3 elementer der kendetegner mit politiske arbejde. Valgt til Faxe Byråd siden ’09. Med særligt fokus på børn-, unge- og ældreområdet samt kommunens udvikling - herunder lokalområdernes trivsel. Politik har en afgørende rolle i dagens samfund, derfor er lokalpolitik spændende og fascinerende. At Lokallisten er uafhængig af landspolitik er befriende og giver en frihed og råderum til det enkelte byrådsmedlem.

Lokallistenfaxe.dk

Video

 Nina GulddalJan HoffmannCharlotte Eiberg Charlotte Eiberg, 56
 Haslev 

 

 

Bosiddende i Haslev. Gift med Nils i 20 år, som arbejder i hjemmeplejen. Har mine, dine og vores børn. 7 stk. Arbejder som SSA i psykiatrien i København. Er tillidsrepræsentant for FOA København. Stiller op for LokalListen fordi vi kan koncerter sig om det lokale og ikke er styret landspolitisk. Ældre, de sårbar, de unge, børn. Det er deres muligheder i Faxe kommune og fremtiden som ligger mig nært. Samt ordentlig behandling af borger og medarbejderen i Faxe kommune. Motto: gennemsigtighed, ordentlighed og dialog.

https://lokallistenfaxe.dk/


Calle Kasper Christensen


Laila Hansen Laila Hansen, 60

 Faxe Ladeplads

 

 

 

Sad i byrådet for første gang ved sammenlægninger af kommunerne, for dengang Borgerlisten, som nu hedder Lokallisten. Jeg ønsker at arbejde, for at borgerne i Faxe Kommune får de bedste muligheder, for at få den hjælp der er behov for , alt efter hvor man er i livet. Gode muligheder, for vores børn  og unge, børnefamilier  ældre. Det er borgerne der skaber kommunen. Så jeg vil arbejde for indflydelse, og tryghed. Forbedring på arbejdsmiljø, for ansatte i  Faxe Kommune. Vores kommune har så mange gode muligheder  som vi skal bruge og udvikle.

https://lokallistenfaxe.dk/


Dorte Steinmetz Bagge Dorte Steinmetz Bagge, 55

 Frenderup

 

 

Jeg bor i Frenderup, lige i midten af Faxe Kommune. Med 34 års samlet erfaring inden økonomi, dagtilbud og skole, har jeg et godt kendskab til den kommunale drift. Som kommunalpolitiker kan jeg koble faglig indsigt med interessen for Faxe Kommune. For mig er foreningslivet vigtigt. Mange frivillige er med til at understøtte den kæmpe vifte af tilbud til os i Faxe Kommune, nærmest uanset hvilke interesse vi har. Foreningslivet skal kunne rumme alle. Jeg vil arbejde for langsigtede, tydelige mål og ambitioner for Faxe Kommune.

https://lokallistenfaxe.dk/

 

Opdateringsdato: 21.10.2021 - 10:47