O - Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har sideordnet opstilling

Lars Folmann (O) Lars Folmann, 59
 Ulstrup ved Bjerrede

 

 

Jeg er borgmesterkandidat i Faxe kommune og kandidat til regionsrådet i Sjælland. Jeg arbejder for en lovlig, loyal og retfærdig behandling af alle borgere i region og kommune. Mine nuværende politiske hverv: Regionrådsmedlem i Sjælland, Udvalget for regional udvikling i region Sjælland, Byrådsmedlem i Faxe, Økonomiudvalget i Faxe, Teknik- Miljøudvalget i Faxe, Formand for Faxe Forsyning: Jeg er bosiddende i Ulstrup ved Bjerrede, længst nordpå i Faxe Kommune. Erhverv: IT-konsulent i Forsvaret.

https://faxe.danskfolkeparti.dk/lars-folmann/Eli Jacobi Nielsen Eli Jacobi Nielsen, 66

Karise

 

Vi skal bevare jordforbindelsen, erkende at Faxe er en pendlerkommune der ikke bliver en højborg for kultur eller undervisning, og i stedet sørge for at Faxe Kommune bliver et godt sted at bo og leve. Højtravende bragesnak og vidtløftige visioner bringer os ingen vegneFokus på: Fortsat renovering af infrastrukturen og modet til at udbygge den. Bevare skoler og pasningsmuligheder i alle bysamfundene. Sikre gode løn og arbejdsforhold på sosu området, så vi kan konkurrere med andre kommuner om de gode medarbejdere, og sikre en god alderdom i Faxe.

https://faxe.danskfolkeparti.dk/eli-jacobi-nielsen/

 


Bente Abrahamsen Bente Abrahamsen, 65
 Faxe

 

 

 

Jeg er formand for beskæftigelse og integrationsudvalget og sidder herudover i sundhed og seniorudvalget. Trivsel: Jeg vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø for alle ansatte og det skal være attraktivt at være ansat i Faxe Kommune. Ældreplejen:De ældre, der ikke kan klare sig selv skal sikres en ordentlig omsorg pleje uanset om de er hjemmeboende eller på et plejecenter.Daginstitutioner og folkeskolen skal være i top. De handicappede skal have den nødvendige hjælp.Beskæftigelse - der skal være hurtigere afklaring omkring arbejdsparathed.


Martin Rosbjørn


Fritz Christensen


Steen Petersen


Erik Tysbjerg Schiøtt


Simone Bolvig 

Opdateringsdato: 21.10.2021 - 10:20