KV21 resultat

Her på siden kan du se konstitueringsaftalen for 2022-2025. Borgmester Ole Vive fortsætter fire år mere på posten. Bag aftalen står Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, LokalListen og Liberal Alliance. Du kan også se, hvem der er valgt ind

Konstitueringsaftale: Ole Vive fortsætter som borgmester

Der er sent onsdag aften den 17. november indgået konstitueringsaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, LokalListen og Liberal Alliance for byrådsperioden 2022-2025.

I konstitueringsaftalen er der enighed om denne fordeling af poster:

Borgmester: Ole Vive (V)

1. viceborgmester: Michael Christensen (C)

Formand for Børne- og Læringsudvalg (7 medlemmer): Mikkel Dam (I)

Formand for Plan- og Kulturudvalget (7 medlemmer): René Tuekær (L)

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (7 medlemmer): Allan Tirsgaard (C)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget (7 medlemmer): Dorthe Egede Borg (V)

Formand for Senior- og Sundhedsudvalget (7 medlemmer): Lars Folmann (O)

Formand for Socialudvalget (7 medlemmer): Dorthe Adelsbech (V)

Formand for Børn- og Ungeudvalget: Michael Christensen (C)

Der nedsættes fire §17-4. udvalg i perioden. Et af udvalgene arbejder med kommunens nye erhvervsstrategi, og et andet udvalg arbejder med grøn omstilling i Faxe Kommune.

Liberal Alliance skal have én formandspost,
Nye Borgerlige skal have én formandspost og mindretallet skal have én formandspost. Den fjerde formandspost besættes efter aftale.

Økonomiudvalget består af ni medlemmer, hvoraf følgende deltager fra flertalsgruppen: Ole Vive (V), René Tuekær (L), Michael Christensen (C), Lars Folmann (O) og Venstres gruppeformand.

Næstformand for Faxe Forsyning: Dansk Folkeparti

Til bestyrelsen af Faxe Forsyning udpeges Marianne Ørgaard (L) og Ivan Lilleng (C)

Nærværende konstitueringsaftale er betinget af udarbejdelsen af en politisk aftale, som partierne kan tilslutte sig.

 

Disse kandidater er valgt til byrådet 2022-2025

Se de personlige stemmetal på www.kmdvalg.dk

(A) Socialdemokratiet
Camilla Meyer
Christina Birkemose
Lisette Lind Larsen
Finn Hansen
Per Thomsen
Jørgen Richardt Nielsen
Steen Andersen
Randi O. Johansson

(C) Det Konservative Folkeparti
Michael Christensen
Allan Tirsgaard

(D) Nye Borgerlige
Pia Backquist

(F) SF - Socialistisk Folkeparti
Ivan Flændsdal
Michelle Frese

(I) Liberal Alliance
Mikkel B. Dam

(L) LokalListen
René Tuekær

(O) Dansk Folkeparti
Lars Folmann
Eli Jacobi Nielsen


(V) Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ole Vive
Dorthe Adelsbech
Dorthe Egede Borg
Nellie Bradsted
Michael Rosendahl
Erik Rasmussen
Helle Lysholm

(Ø) Enhedslisten – De Rød-Grønne
Thomas Spange Olsen

Opdateringsdato: 25.11.2021 - 09:36