RSS feeds

Du kan abonnere på følgende RSS-feeds:

Nyheder:

http://faxekommune.dk/taxonomy/term/5188/feed

Udbud:

http://faxekommune.dk/taxonomy/term/5224/feed

Høringer:

http://faxekommune.dk/taxonomy/term/5222/feed

Afgørelser:

http://faxekommune.dk/taxonomy/term/5223/feed

Hvad er RSS?
Du kan få nyheder, høringer og udbud fra Faxe Kommunen uden at skulle besøge hjemmesiden med et RSS feed. Vores feeds indeholder overskrift, resumé og links til de seneste nyheder.

Hvordan gør du?
Klik på linket til det feed du vil følge. I de meste almindelige browser (Internet Explore, firefox) gøres følgende:

  • Vælg at følge RSS feed i pop up vinduet. 
  • Åben dine favoritter i browseren (som regel en stjerne øverst i højre hjørne) og få nyheder fra det valgte RSS feed

Nogle browsere kræver et særligt tilføjelsesprogram for at kunne følge RSS feeds.

Særlige programmer
Der findes mange forskellige programmer til både Windows, Mac og Linux. De hedder RSS-readere og findes gratis på nettet.

En RSS-reader giver dig mange flere muligheder for at strukturere, søge og kommentere dine valgte RSS-feeds. Det kræver dog, at du har lov til at installere programmer på den computer, du bruger.

Du kan finde dem ved at søge på "feed-reader" på nettet. Når du har downloadet readeren, kan du abonnere på nyheder og artikler, som kaldes RSS-feeds. Du skal åbne readeren for at se de nye artikler/nyheder.

Opdateringsdato: 24.10.2018 - 12:37