Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 27. november 2020 kl. 11:00
i Haslev Bowlingcenter, Lysholm Allé 2, 4690 Haslev

 


Pkt. Tekst
80 Godkendelse af dagsordenen
81 Meddelelser ved formand og næstformand
82 Gennemgang af dagsordenen fra Senior & Sundhedsudvalget
83 Gennemgang af dagsordenen til Teknik & Miljøudvalget
84 Gennemgang af dagsordenen til Plan & Kulturudvalget
85 Gennemgang af dagsordenen til Socialudvalget
86 Meddelelser

80. Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020

Godkendt.


Fraværende: Ingen.81. Meddelelser ved formand og næstformand

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling


Meddelelser ved formand og næstformand.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020

Erik Nielsen orienterede om deltagelsen i videomøde med Trafiksikkerhedsrådet i Fakse Kommune.

Ved næste Ældrerådsmøde 8. januar 2021 deltager kommunikationsafdelingen for fotografering af Ældrerådet.

Dansk Skatteråd skal have ny formand.

Der er indgået aftale med en medarbejder fra Centerstaben, der bistår med Ældrerådsvalget.

Kaj Christensen orienterede om arbejdet i §17, stk 4 udvalget til analyse for kommunal sagsbehandling.


Fraværende: Ingen82. Gennemgang af dagsordenen fra Senior & Sundhedsudvalget

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen fra Senior & Sundhedsudvalget.


Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020

Pkt. 125 meget tilfredsstillende.


Fraværende: Ingen.83. Gennemgang af dagsordenen til Teknik & Miljøudvalget

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen til Teknik & Miljøudvalget. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020


Fraværende: Ingen.84. Gennemgang af dagsordenen til Plan & Kulturudvalget

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen til Plan & Kulturudvalget.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020

Pkt. 150 åbningsdagene i Borgerservice på lørdage kan blive en udfordring op til kommunalvalget.

Pkt. 152 den plan B som Ældrerådet tidligere har påpeget efter deres møde den 25. august er ikke medtaget i sagen.


Fraværende: Ingen.85. Gennemgang af dagsordenen til Socialudvalget

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsordenen til Socialudvalget. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020

Fraværende: Ingen.86. Meddelelser

Sagsnr: 27.69.40-A00-5-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi

  

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning i Ældrerådet den 27. november 2020

Fraværende: Ingen.