Referat
til
mødet i Børn & Læringsudvalget
den 21. oktober 2019 kl. 17:30
i Søndergade - politikerfløjen


Pkt. Tekst
94 Godkendelse af dagsorden
95 Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2020
96 Meddelelser

94. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A21-1-19 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 21. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet95. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2020

Sagsnr: 00.30.00-S00-12-19 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.

 

Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.

 

Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.

 

Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.

 

Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at taksterne på Børn & Læringsudvalgets område for 2020 godkendes.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 21. oktober 2019

 

Anbefales idet det tllføjes kombinationstilbuddets timepris i bilag er til administration af tilbuddet.

 

 

Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

 96. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A21-1-19 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Steen Petersen (O) ønsker, at drøfte brug af computer og mobiltelefon i undervisningen.
 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 21. oktober 2019

Drøftelse af brug af computer og mobiltelefon i undervisningen, udsættes til møde den 30. oktober 2019

 

Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet

 Underskrifter

Mikkel Dam
Steen Petersen
Dorthe Adelsbech
Marianne Ørgaard
Laura Vestina Andréa
Steen Andersen
Henrik Friis
Dorthe Egede Borg
Knud Erik Hansen