Referat
til
mødet i Plan & Kulturudvalget
den 21. oktober 2019 kl. 17:00
i (udvalgslokale 2, Søndergade 12C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
127 Godkendelse af dagsorden
128 Godkendelse af takster og brugerbetaling på Plan & Kulturudvalgets område i 2020
129 Meddelelser
130 Meddelelser

127. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-40-18 Sagsansvarlig: Ina Leander

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 21. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende:

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.128. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Plan & Kulturudvalgets område i 2020

Sagsnr: 00.30.00-S00-15-19 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.

 

Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.

 

Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.

 

Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.

 

Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41 a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at taksterne på Plan & Kulturudvalgets område for 2020 godkendes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 21. oktober 2019

Anbefales.

 

Fraværende:

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 129. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-40-18 Sagsansvarlig: Ina Leander

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 21. oktober 2019

Fraværende:

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 130. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-41-18 Sagsansvarlig: Ina Leander