Referat
til
mødet i Senior & Sundhedsudvalget
den 21. oktober 2019 kl. 17:00
i Ekstraordinært møde i Udvalgslokale 3, Søndergade 12C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
93 Godkendelse af dagsordenen
94 Godkendelse af takster og brugerbetaling på Senior & Sundhedsudvalgets område for 2020
95 Meddelelser
96

93. Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr: 85.02.02-A00-1-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 21. oktober 2019

 Godkendt.

 

Fraværende: Henrik Sørbye Friis (SF)og Marianne Ørgaard (I) deltog ikke i mødet.94. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Senior & Sundhedsudvalgets område for 2020

Sagsnr: 00.30.00-S00-12-19 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.

 

Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.

 

Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.

 

Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.

 

Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at taksterne på Senior & Sundhedsudvalgets område for 2020 godkendes.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 21. oktober 2019

Anbefalet.

 

Fraværende: Henrik Sørbye Friis (SF) og Marianne Ørgaard (I) deltog ikke i mødet.95. Meddelelser

Sagsnr: 85.02.02-A00-1-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 21. oktober 2019

 Godkendt.

 

Fraværende: Henrik Sørbye Friis (SF) og Marianne Ørgaard (I) deltog ikke i mødet.

 96.

Sagsnr: 85.02.02-A00-1-19 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen