Referat
til
mødet i Teknik & Miljøudvalget
den 21. oktober 2019 kl. 17:30
i Ekstraordinært møde i Udvalgslokale 2, Søndergade 12C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
133 Godkendelse af dagsorden
134 Godkendelse af takster og brugerbetaling på Teknik & Miljøudvalgets område for 2020
135 Meddelelser
136 Meddelelser - Lukket

133. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 21. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.134. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Teknik & Miljøudvalgets område for 2020

Sagsnr: 00.30.00-S00-12-19 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.

 

Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.

 

Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.

 

Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.

 

Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at taksterne på Teknik & Miljøudvalgets område for 2020 godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 21. oktober 2019

Anbefales.

 

Bilaget "Takster 2020 TMU - Forsyning" udskiftes med det tilrettede takstblad.

 

Fraværende: Ingen.135. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 21. oktober 2019

Der blev ikke givet nogen meddelelser.

 

Fraværende: Ingen.136. Meddelelser - Lukket

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen