Kontaktperson til døvblinde - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 98

Formålet med at tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde, er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder således, at den enkelte borger så vidt muligt kan skabe en tilværelse på egne præmisser.

Kommunalbestyrelsen bruger kvalitetsstandarder til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.

Kontaktinformation

Visitation, Handicap & Psykiatri

Telefon: 5620 3000

Mail: teampsykhandi@faxekommune.dk

Adresse:
Søndergade 12, 4690 Haslev

Telefontid:
Mandag, tirsdag: 9.00-10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag, fredag: 9.00-10.00

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 11:03