Kontaktperson til døvblinde - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 98

Social- og Sundhedsudvalget i Faxe Kommune har den 30. august 2017 godkendt kvalitetsstandarden.

Formålet med at tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde, er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder således, at den enkelte borger så vidt muligt kan skabe en tilværelse på egne præmisser.

Kommunalbestyrelsen bruger kvalitetsstandarder til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din MitID klar.

Opdateringsdato: 11.10.2018 - 15:57