Behandling af personoplysninger

Når du skriver til Faxe Kommune, fx for at få information eller vejledning, indgå en aftale, klage over serviceniveau eller adfærd, eller repræsentere en part, behandler vi dine oplysninger for at give dig et svar, og så skal du vide at:

Vi gør det efter databeskyttelsesforordningen artikel 6 og 9, og efter forvaltningsretlige regler om blandt andet vejledning, journalisering og god forvaltningsskik, samt reglerne i styrelsesloven og databeskyttelsesreglerne i øvrigt.
Vi opbevarer oplysningerne efter gældende arkiveringsregler.

Den afdeling, der skal svare dig, fortæller dig hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og til hvilket formål. Det vil de gøre, når du søger om en ydelse, tilladelse eller lignende indenfor de faglige områder, som kommunen er myndighed for.

Hvis det ikke er Faxe Kommune, men en anden offentlig myndighed, som skal svare dig, sender vi det, du har skrevet, videre dertil.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Se mere på www.datatilsynet.dk.

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på telefonnummer 29 26 11 26 eller pr. e-mail DBR@faxekommune.dk. Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne. Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke rådgive eller svare dig i dine konkrete sager.

Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at bruge Digital Post (eller fysisk brev). Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk og som virksomhed fra Virk.dk.