Tilbud af behandlingsmæssig karakter - SEL § 102

Socialudvalget vedtog den 11. januar 2021 en kvalitetsstandard for ydelser efter Servicelovens § 102

Servicelovens § 102 giver mulighed for, at borgere, der har behov for en ganske speciel behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete borger. Det vil sige, at tilbuddene inden for det sædvanlige behandlingssystem må anses for at være udtømte.

Udgangspunktet for behandling efter servicelovens § 102 er, at det sædvanlige behandlingssystem efter sundhedsloven skal anvendes, men der kan være borgere, der har så alvorlige handicap, sindslidelser, misbrug eller lignende, at det kræver en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingstilbuddet.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.

 

Kontaktinformation

Visitation, Handicap & Psykiatri

Telefon: 5620 3000

Mail: teampsykhandi@faxekommune.dk

Adresse:
Søndergade 12, 4690 Haslev

Telefontid:
Mandag, tirsdag: 9.00-10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag, fredag: 9.00-10.00

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 11:24