Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 26 uger og til afslutning af 3. klasse. Garantien sikrer ikke en plads i vuggestue, en bestemt institution/dagpleje, en bestemt åbningstid eller en plads i et bestemt område.

Hvis der søges om optagelse i direkte forlængelse af barselsorloven - minimum 26 uger - skal ansøgningen været afleveret senest 1 måned efter fødslen. Forældre, der søger optagelse senere end efter endt barselsorlov, tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgningsdatoen.

Pasningsgarantien betyder, at et barn med behov for plads, tilbydes plads senest 3 måneder efter barnets ansøgning om optagelse, idet pladsen tilbydes i aldersrelevant pasning.

Pasningsgarantien og hermed garantidatoen bortfalder, såfremt forældre siger nej tak til en tilbudt plads.

Bliver barnet ikke tilbudt plads i den ønskede institution/dagpleje, kan forældrene ved accepten anmode om, at barnet bliver stående på ventelisten til den ønskede institution.

Der er ikke pasningsgaranti for børn og unge i fritidsklub og ungdomsklub

Kontaktinformation

Kontaktinformation til Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har lukket i uge 30.

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 08.05.2019 - 12:56