Dannebrog

Grundlovsceremoni i Faxe Kommune

Hvis du ønsker at blive dansk statsborger, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Du skal have været optaget på en lov om indfødsret før du kan deltage.
Du skal deltage inden for to år efter lovens vedtagelse, ellers skal du starte forfra med ansøgningsproceduren. 

Der behandles 2 lovforslag årligt i Folketinget om indfødsret. 
I Faxe Kommune holder vi grundlovsceremonier 2 gange om året - i foråret og efteråret. Først når du har deltaget i en grundlovsceremoni er dit statsborgerskab gældende.

Tid & sted

I Faxe Kommune finder grundlovsceremonierne sted to gange om året - som regel marts og oktober måned.

Den næste grundlovsceremoni afholdes onsdag den 6. marts 2024 kl. 15.00 - 17.00 i byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev. 

Efterårets ceremoni finder sted 3. oktober 2024.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til ceremonien 6. marts er  15. februar 2024. Tilmelding skal ske til sekretær Hanne Nielsen, direktionssekretariatet hmn@faxekommune.dk 

Til ceremonien skal du medbringe

Gyldig legitimation med foto som for eksempel:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Sådan foregår grundlovsceremonien

En grundlovsceremoni foregår på følgende måde:

  • Borgmesteren byder velkommen og modtager medbragt legitimation  som kontrolleres. 
  • Efter en kort tale kaldes ansøgerne op én af gangen. Ansøgeren underskriver erklæringen, hvorefter borgmesteren underskriver erklæringen.
  • Borgmesteren angiver, at betingelserne om underskrift er overholdt, og statsborgerbevis vil blive udleveret.
  • Borgmesteren afslutter ceremonien ved at tilkendegive at alt er foretaget efter reglerne.
  • Herefter inviterer borgmesteren til en let buffet.

 

Lovforslag om indfødsret vedtaget af folketinget 19-12-2023

 

 

 

Kontaktinformation

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00

Opdateringsdato: 22.12.2023 - 10:45