Dannebro

Grundlovsceremoni i Faxe Kommune

Hvis du ønsker at blive dansk statsborger, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Du skal have været optaget på en lov om indfødsret før du kan deltage. Du skal deltage inden for 2 år efter lovens vedtagelse, ellers skal du starte forfra med ansøgningsproceduren. Der behandles 2 lovforslag årligt i Folketinget om indfødsret. I Faxe Kommune holder vi grundlovsceremonier 2 gange om året - i foråret og efteråret. Først når du har deltaget i en grundlovsceremoni er dit statsborgerskab gældende.

Du kan læse lovgrundlaget for ceremonien her. Statsborgerskabet er først gældende, når du har underskrevet en erklæring om dansk statsborgerskab.

Læs mere om de gældende frister og undtagelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Tid & sted

I Faxe Kommune finder grundlovsceremonierne sted to gange om året - som regel marts og oktober måned.

Den næste grundlovsceremoni afholdes onsdag den 22. september 2021 kl. 15.00 - 17.00 i byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev. 

Tilmelding

Tilmeld dig grundlovsceremonien senest 3. september 2021 ved at sende en mail til Direktionssekretariatet, sekretær Hanne Nielsen, e-mail hmn@faxekommune.dk Tilmeldingen skal indeholde dit fulde navn, telefonnummer og e-mail adresse.

Til ceremonien skal du medbringe

1.    Gyldig legitimation med foto som for eksempel:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

2.    Blanket til afgivelse af erklæring. Denne er sendt til dig af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten må først underskrives ved ceremonien i overværelse af borgmesteren.

Sådan foregår grundlovsceremonien

En grundlovsceremoni foregår på følgende måde:

  • Borgmesteren byder velkommen og modtager medbragt legitimation og erklæring.
  • Efter en kort tale kaldes ansøgerne op én af gangen. Ansøgeren underskriver erklæringen, hvorefter borgmesteren underskriver erklæringen.
  • Borgmesteren angiver, at betingelserne om underskrift er overholdt.
  • Borgmesteren afslutter ceremonien ved at tilkendegive at alt er foretaget efter reglerne.
  • Herefter inviterer borgmesteren til en let buffet.

Når grundlovsceremonien er slut sender Direktionssekretariatet de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

 

 

 

BilagStørrelse
PDF ikon 20201_l73_som_vedtaget.pdf351.34 KB

Kontaktinformation

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00

Opdateringsdato: 27.08.2021 - 18:08