Afklaring

For dig der har brug for at få afklaret eller udviklet din arbejdsevne.

Hvis du modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse, og du ikke selv kan skaffe dig en plads på arbejdsmarkedet på grund af helbred eller sociale forhold, er der en række indsatser, som kan hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse.

Udvikling og afklaring af arbejdsevnen

Udviklings- og afklaringsforløb er til dig, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse og ikke selv kan skaffe dig en plads på arbejdsmarkedet på grund af helbred eller sociale forhold og har brug for at udvikle eller afklare dine arbejdsevner.

Formålet med udviklings- og afklaringsforløbet er - gennem virksomhedspraktik - at bidrage med oplysninger til din fremtidigearbejdsevne.
Herunder en detaljeret beskrivelse af:

• Dine arbejdsmæssige ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder

• Dine sociale ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder

• Dine helbredsmæssige ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder

• Dine job- og/eller uddannelsesmål.

Kontakt afdelingen for jobrehabilitering, sygedagpenge samt ressourceforløb, hvis du ønsker at vide mere om udvikling og afklaring af din arbejdsevne.

Rehabiliteringsteam - særlig tværfaglig indsats

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge og ikke længere kan modtage sygedagpenge, og borgere der er i risiko for at komme på førtidspension.

Jobafklaringsforløb

Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Forløbet er kendetegnet ved, at man skal have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Et jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i det ressourceforløb, der er etableret som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Det er således som ved ressourceforløb rehabiliteringsteamet, der skal afgive indstilling om, hvilken tværfaglig indsats man skal have under jobafklaringsforløbet.

Fokus for et jobafklaringsforløb er, at borgeren får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe borgeren i arbejde eller i gang med en uddannelse. Forløbet kan bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor) samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan løbe i op til 2 år ad gangen, når man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Ligesom efter sygedagpengeloven ophører jobafklaringsforløbet, når man ikke længere er uarbejdsdygtig, herunder når helbredstilstanden er stationær. Man kan få et nyt jobafklaringsforløb, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig.

Under jobafklaringsforløbet modtager man ressourceforløbsydelse.

Se satserne for ressourceforløbsydelse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Ressourceforløb

Hvis du er i risiko for at blive tilkendt en førtidspension, skal du tilbydes et længerevarende forløb, der med fokus på dine ressourcer kan udvikle din arbejdsevne og på sigt bringe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse.

I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

Et ressourceforløb kan vare 1-5 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontaktinformation

Center for Beskæftigelse - Åbningstider

Jobcenter:
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:
Jobcentret:

Telefonisk call center:

Mandag, tirsdag og onsdag: 9.00-13.00

Torsdag: 9.00-17.00

Fredag: 9.00-13.00
 

Jobcentret er ikke åbent for fysisk fremmøde uden forudgående aftale, medmindre du skal til åben vejledning. Det er bedst at booke tid til åben vejledning.

Åben vejledning:
Tingvej 7, 4690 Haslev

torsdag kl. 15-17
 

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E

Ungevejens åbningstider:

mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 17.00
fredag kl. 10.00 - 13.00

 

Opdateringsdato: 20.12.2023 - 10:47