Bliv praktikant eller elev i Faxe Kommune

Stræb efter en god uddannelse - vælg Faxe Kommune!

Har du lyst til at arbejde med mennesker og gøre en forskel i andre menneskers liv, så er Faxe Kommune måske dit nye uddannelsessted.

Her på siden finder du informationer om at være elev eller praktikant i Faxe Kommune, som praktikstedsbeskrivelser m.m. 

Du kan også finde informationer om uddannelserne i Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/

Kunne du tænke dig en spændende og alsidig uddannelse?

Hvor vi har dig i centrum, hvor vi har fokus på at give dig høj faglighed, medbestemmelse og verdens bedste kolleger?
Du kan både blive SSH (social- og sundhedshjælper), SSA (social- og sundhedsassistent) og PA (pædagogisk assistent).
Læs mere om uddannelsen i flyeren her

BilagStørrelse
PDF ikon Uddannelse - SSH SSA og PA - flyer941.09 KB

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er en mellemlang videregående professionsbachelor-uddannelse. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt.

I Faxe Kommune vil du som uddannet pædagog kunne arbejde på børne- og ungeområdet eller på omsorgsområdet med udviklingshæmmede og handicappede.

Kontakt

Vil du have mere information om pædagoguddannelsen, kan du kontakte vores uddannelseskonsulent. Du kan også få mere information på Professionshøjskolen Absalon's hjemmeside

Nedenfor ses link til praktikstedsbesrkivelser for SFO- og Dagtilbudsområdet samt for Faxe Ungdomsskole.

Link til SFO-området

Link til Dagtilbudsområdet

Link til praktikstedsbesrkivelser for Faxe Ungdomsskole

Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge. Det kan være i dagplejen, daginstitutioner, fritidsklubber eller skoler. Det kan også være i døgninstitutioner for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

På uddannelsen lærer du, hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling. Du får undervisning i pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed og i at være sammen på en god og udviklende måde. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære og at arbejde med konflikthåndtering. Et af kerneområderne for en pædagogisk assistenter er aktiviteter og udeliv.

Hvordan starter jeg?

Du skal have bestået grundforløb 2 på ZBC inden du kan starte på et hovedforløb på en Pædagogisk assistent uddannelse.

Læs mere på ZBC's hjemmeside

Du kan søge om hovedforløb, mens du er i gang med grundforløb.

I uddannelsesforløbet er du ansat på kontrakt i en kommune, og lønnes derfra under hele uddannelsen.

Der kommer løbende stillingsopslag på Faxe Kommunens hjemmeside. 

Varighed

Uddannelsen varer 2 år og 1 ½ måned, som er delt mellem teori og praktik. Praktikperioderne er fordelt på børne- og ungeområdet samt voksen- og handicapområdet.

Kortere forløb

Der er mulighed for at søge om godskrivning for teori og praktik ud fra gældende regler.

Kontakt ZBC for at høre mere om dette

Kontakt

Vil du have mere information om den pædagogiske assistentuddannelse, kan du kontakte vores uddannelseskonsulent

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Som social- og sundhedshjælper bliver du uddannet til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for praktisk og personlig hjælp i deres eget hjem eller på plejehjem.

 • Du vil få ansættelse i en kommune og komme i praktik på et plejecenter og/eller i kommunens hjemmepleje.
 • Du vil komme til at arbejde med mennesker, der har behov for din hjælp til at få dagligdagen til at fungere.
 • Du vil gennem din uddannelse være i praktik i Faxe kommune på forskellige praktiksteder.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder.

Hvordan starter jeg?

Du skal have bestået grundforløb 2 på ZBC inden du kan starte på et hovedforløb på en Social og Sundhedshjælper uddannelse.

Læs mere på ZBC's hjemmeside

Du kan søge om hovedforløb, mens du er i gang med grundforløb.

Derefter kan du søge på Faxe Kommunens hjemmeside, hvor stillingsopslag løbende annonceres. 

I uddannelsesforløbet er du ansat på kontrakt i en kommune, og lønnes derfra under hele uddannelsen.

Realkompetencevurdering

Inden du starter på uddannelsen, vil ZBC realkompetencevurdere dig for at planlægge længden på dit uddannelsesforløb.

Løn

Du vil få elevløn under hele uddannelsen. Månedslønnen for social- og sundhedshjælperelever er efter aftaler i forhold til FOAS overenskomst for elever .

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år og have mindst 1 års relevant beskæftigelse på 24 timer i snit om ugen, inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse.

Kontakt

Vil du have mere information om den Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, kan du kontakte vores uddannelseskonsulent.

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Som social- og sundhedsassistent arbejder du med sygepleje, omsorg og aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller på institutioner inden for det psykiatriske område.

 • Som social- og sundhedsassistent elev vi ldu få ansættelse i kommunen
 • Du bliver uddannet til selvstændigt at vurdere behov for og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.
 • Du vil gennem din uddannelse være i praktik i Faxe kommune på forskellige praktiksteder og på sygehus

Hvordan starter jeg

Du skal inden du kan søge hovedforløb på uddannelsen have bestået et grundforløb 2 på ZBC

Læs mere på ZBC's hjemmeside

Du kan søge om hovedforløb, mens du er i gang med grundforløb.

Derefter kan du søge på Faxe Kommunens hjemmeside, hvor stillingsopslag løbende annonceres. 

I uddannelsesforløbet er du ansat på kontrakt i en kommune, og lønnes derfra under hele uddannelsen.

Hvor lang tid tager uddannelsen

Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Der er mulighed for merit/godskrivning, hvis ansøger har SSH-uddannelsen.

Kan jeg få voksenelevløn

Faxe Kommune giver voksenelevløn til elever, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Du skal ved elevkontraktens indgåelse være fyldt 25 år.
 • Du skal have 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse.

Hvis kriterierne for voksenelevløn ikke er opfyldt, vil du blive aflønnet efter den kollektive overenskomst, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA.

Realkompetencevurdering

Inden du starter på uddannelsen, vil skolen realkompetencevurdere dig for at planlægge længden på dit uddannelsesforløb.

Muligheder for videregående uddannelser

Social- og sundhedsassistentuddannelsen giver dig direkte adgang til følgende uddannelser:

 • Sygeplejerske
 • Farmakonom
 • Pædagog
 • Diakoni og socialpædagogik
 • Socialrådgiver

Med supplering af enkelte fag har du med social- og sundhedsassistentuddannelsen adgang til følgende uddannelser:

 • Ergoterapeut (supplering: Engelsk C)
 • Fysioterapeut (supplering: Engelsk C)
 • Tandplejer (supplering: Engelsk C)
 • Psykonotorisk terapeut (supplering: Engelsk C)
 • Jordemoder (supplering: Kemi C)
 • Katastrofe- og risikomanager (supplering: Matematik C)
 • Bioanalytiker (supplering: Kemi C og Matematik C)
 • Radiograf (supplering: to af følgende fag - Bioteknologi A eller Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B)
 • Ernæring og sundhed (supplering: Engelsk C og Bioteknologi A eller Kemi C og enten Biologi C eller Matematik C eller Samfundsfag C)

Kontakt

Vil du have mere information om Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, kan du kontakte vores uddannelseskonsulent.

Sygeplejerskeuddannelsen

Faxe kommune er praktiksted for uddannelse i primær sektor som en del af sygeplejerskeuddannelsen

Som uddannet sygeplejerske vil du kunne arbejde i hjemmeplejen, på sygehus, i psykiatrien samt på andre uddannelses- og udviklingsområder. Du kan også læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående professionsbachelor-uddannelse, som giver dig en omfattende viden om menneskets reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og lidelse. Det gør dig i stand til at vurdere akutte og kroniske sygdomstilstande og handle i forhold til dem.

I uddannelsen kan du komme i praktik på sygehus, i psykiatri samt i primær sektor området i Faxe kommune.

Kontakt

Vil du have mere information om sygeplejerskeuddannelsen, kan du kontakte vores uddannelseskonsulent. Du kan også få mere information på Professionshøjskolen Absalon's hjemmeside

Skolebaseret læreruddannelse

Den skolebaserede læreruddannelse er tilrettelagt, så du arbejder på en skole, mens du uddanner dig til lærer.

Du får derfor erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du læser tekster, studerer og deltager i undervisning på læreruddannelsen

Du bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen. Samtidig er uddannelsen SU-berettiget, da du er under uddannelse.

Du kan læse mere om den skolebaseret læreruddannelse på Professionshøjskolens Absalonshjemmeside her.

Kontaktinformation

Kontakt uddannelseskonsulent
Ditte Bornebusch
E-mail: borne@faxekommune.dk
Telefon: 24 83 17 02

Opdateringsdato: 05.12.2023 - 15:23