Legater i Faxe Kommune

Faxe Kommune administrerer to legater, du evt. kan søge

Faxe Kommune har 2 legater:

 • Dr. Rasmussen og hustrus legat - bemærk ansøgerfeltet er begrænset - se nedenfor
 • Fælleslegatet for værdigt trængende i Faxe Kommune - kan søges af alle med adresse i Faxe Kommune

Dr. Rasmussen og hustrus legat:

Der foretages uddeling til unge i gang med videregående uddannelse. Ved videregående uddannelser forstås:

 • Uddannelse på universiteter
 • Tekniske højskoler
 • Landbohøjskoler
 • Handelshøjskoler
 • De Sociale Højskoler
 • Danmarks Biblioteksskole
 • Journalisthøjskoler
 • Teknika
 • Seminarier

Hvem kan søge:

Legatet kan søges af personer, der er fyldt 17 år og som i mindst 5 år har haft adresse i gl. Fakse eller gl. Rønnede Kommune.

Fakse Kommune bestod indtil 2007 af følgende sogne:

 • Alslev
 • Faxe
 • Hylleholt
 • Karise
 • Roholte
 • Smerup
 • Spjellerup
 • Vemmetofte

Rønnede Kommune bestod indtil 2007 af følgende sogne:

 • Kongsted
 • Sønder Dalby
 • Tureby
 • Ulse
 • Vester Egede
 • Øster Egede

Legatet kan maksimalt uddeles i 3 år til den samme ansøger. Ansøgningen skal være begrundet og beskrive dine evner, flid og økonomiske forhold. Dine økonomiske forhold skal være dokumenteret i form af budget, årsopgørelse og forskudsopgørelse, som skal vedlægges ansøgningen. Du skal også vedlægge kopi af dokumentation for optagelse på læreanstalt.

Legatet er uddelt for 2020. Næste ansøgningsrunde starter i september 2021.

Du kan søge legatet digitalt via borger.dk eller sende fysisk ansøgning med posten til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Sådan sender du sikker post til Faxe Kommune:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/send-sikker-digital-post-til-faxe-kommune

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fælleslegat for værdigt trængende i Faxe Kommune

Der foretages uddeling til værdigt trængende bosiddende i Faxe Kommune. En del af legatet giver fortrinsret til beboere i Vester Egede Sogn, konfirmander i Dalby Sogn, unge under uddannelse, der er født og konfirmeret i Dalby Sogn og beboere i Dalby Sogn.

Ansøgningen skal være begrundet, og dine økonomiske forhold skal være dokumenteret i form af budget, årsopgørelse og forskudsopgørelse, som skal vedlægges ansøgningen.

Legatet er uddelt for 2020. Næste ansøgningsrunde starter i september 2021.

Du kan søge legatet digitalt via borger.dk eller sende fysisk ansøgning med posten til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Sådan sender du sikker post til Faxe Kommune:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/send-sikker-digital-post-til-faxe-kommune

 

 

 

Opdateringsdato: 01.12.2020 - 09:33