Legater i Faxe Kommune

Faxe Kommune administrerer to legater, du evt. kan søge

Faxe Kommune har 2 legater:

 • Dr. Rasmussen og hustrus legat - bemærk ansøgerfeltet er begrænset - se nedenfor
 • Fælleslegatet for værdigt trængende i Faxe Kommune - kan søges af alle med adresse i Faxe Kommune

Dr. Rasmussen og hustrus legat:

Der foretages uddeling til unge i gang med videregående uddannelse. Ved videregående uddannelser forstås:

 • Uddannelse på universiteter
 • Tekniske højskoler
 • Landbohøjskoler
 • Handelshøjskoler
 • De Sociale Højskoler
 • Danmarks Biblioteksskole
 • Journalisthøjskoler
 • Teknika
 • Seminarier

Hvem kan søge:

Legatet kan søges af personer, der er fyldt 17 år og som i mindst 5 år har haft adresse i gl. Fakse eller gl. Rønnede Kommune.

Fakse Kommune bestod indtil 2007 af følgende sogne:

 • Alslev
 • Faxe
 • Hylleholt
 • Karise
 • Roholte
 • Smerup
 • Spjellerup
 • Vemmetofte

Rønnede Kommune bestod indtil 2007 af følgende sogne:

 • Kongsted
 • Sønder Dalby
 • Tureby
 • Ulse
 • Vester Egede
 • Øster Egede

Legatet kan maksimalt uddeles i 3 år til den samme ansøger. Ansøgningen skal være begrundet og beskrive dine evner, flid og økonomiske forhold. Dine økonomiske forhold skal være dokumenteret i form af budget, årsopgørelse og forskudsopgørelse, som skal vedlægges ansøgningen. Du skal også vedlægge kopi af dokumentation for optagelse på læreanstalt.

Der er nu åbent for ansøgninger til legatet. Ansøgningsfrist er fredag den 30. oktober 2020.

Du kan søge legatet digitalt via borger.dk eller sende fysisk ansøgning med posten til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Sådan sender du sikker post til Faxe Kommune:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/send-sikker-digital-post-til-faxe-kommune

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fælleslegat for værdigt trængende i Faxe Kommune

Der foretages uddeling til værdigt trængende bosiddende i Faxe Kommune. En del af legatet giver fortrinsret til beboere i Vester Egede Sogn, konfirmander i Dalby Sogn, unge under uddannelse, der er født og konfirmeret i Dalby Sogn og beboere i Dalby Sogn.

Ansøgningen skal være begrundet, og dine økonomiske forhold skal være dokumenteret i form af budget, årsopgørelse og forskudsopgørelse, som skal vedlægges ansøgningen.

Der er nu åbent for ansøgninger til legatet. Ansøgningsfrist er fredag den 30. oktober 2020.

Du kan søge legatet digitalt via borger.dk eller sende fysisk ansøgning med posten til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Sådan sender du sikker post til Faxe Kommune:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/send-sikker-digital-post-til-faxe-kommune

 

 

 

Opdateringsdato: 16.09.2020 - 12:57