Enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række uforudsete udgifter
Du kan fx søge om hjælp til:
 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • tandbehandling, medicin, briller, fysioterapibehandling, kiropraktorbehandling og psykologbehandling, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • flytteudgifter
 • transportudgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig

Du kan søge om enkeltydelser i menuen.

Du skal vedlægge følgende bilag, når du søger om enkeltydelse:
 • Dokumentation for indtægter i form af lønseddel, lejeindtægt, m.v.
  • Såfremt du er gift, skal du vedlægge indkomstgrundlag for jer begge. Er I ved at blive skilt vedlægges dokumentation for dette.
 • Dokumentation for faste udgifter. (huslejekontrakt, el, varme, indboforsikring, licens, daginstitution m.v.)
  • Dette skal være i form af udbetalingsudskrifter, betalingsservice eller kvitteringer/regninger.
  • Et budget er ikke nok.
  • Det skal fremgå af dokumentationen, hvad der betales for, hvilken periode betaling dækker, og udgiftens størrelse.   
 • Kontoudskrifter for de seneste 3 måneder for alle dine konti.
  • Hvis du er gift, skal der vedlægges for jer begge. Er I ved at blive skilt vedlægges dokumentation for dette.
  • Dette skal være i PDF, aldrig i Word eller Excel.
 • Kontooversigt over samtlige af dine konti.
  • Forsiden af din netbank, hvor det fremgår hvor mange konti du har, samt hvad saldo er d.d.
 • Hvis du ejer ejendom, bil eller har aktier eller pensionsopsparing:
  • Vedlæg da oplysninger om friværdi i ejendommen og evt. lånemuligheder.
  • Vedlæg bilens handelsværdi i form af bilvurdering, samt dokumentation for restgæld.
  • Vedlæg aktiedepot
  • Vedlæg saldo på pensionsopsparing samt oplysninger om pensionsopsparing kan tilbagekøbes.
 • Evt. samtykkeerklæring
  • Til indhentning af oplysninger hos egen læge, tandlæge m.m
Særlig støtte jf. Aktivlovens § 34:
Har du høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte jf. Aktivlovens § 34. Det gælder dog kun, hvis du modtager en kontanthjælpslignende ydelse eller opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp. Hvis du er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller dagpenge, skal du søge om § 34 særlig støtte i Jobcentret - henvend dig hos Jobcentrets økonomiske sagsbehandlere. Er du på ressourceforløbsydelse, bedes du rette din ansøgning om § 34 særlig støtte til Enkeltydelser i Jobrehabiliteringscentret.

 

 

Kontaktinformation

Jobcenter og Jobrehabiliteringscenter

Jobcenter og Jobrehabiliteringscenter
Jobcenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag: kl. 09-13

Jobcentrets sagsbehandlere træffes pr. tlf. 56 20 30 00:

Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00
Onsdag lukket
Torsdag og fredag kl. 09.00 – 10.00

Jobcentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-13


Åben vejledning:
Jernbanegade 62, 4690 Haslev
mandag - tirsdag kl. 10-13
onsdag lukket
torsdag kl. 10-17
fredag kl. 10-13

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E
Åbent efter aftale

 

Jobrehabiliteringscenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: kommunen@faxekommune.dk


Telefontid:

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag: kl. 09-13

Jobrehabiliteringscentrets sagsbehandlere træffes pr. tlf. 56 20 30 00:

Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00
Onsdag lukket
Torsdag og fredag kl. 09.00 – 10.00

Jobrehabiliteringscentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-13
 

Opdateringsdato: 05.11.2018 - 13:58