Enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række uforudsete udgifter
Du kan fx søge om hjælp til:
 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold (Aktivloven § 81)
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance (Aktivloven § 81A)
 • tandbehandling, medicin, briller, fysioterapibehandling, kiropraktorbehandling og psykologbehandling, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet (Aktivloven § 82)
 • flytteudgifter, indskud privat udlejer (Aktivloven § 85) Vær opmærksom på, at hvis du skal flytte til en anden kommune end Faxe, så skal du søge om flyttehjælp i pågældende kommune
 • transportudgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig (Aktivloven § 83)

Du kan søge om enkeltydelser i menuen.

Du skal vedlægge følgende bilag, når du søger om enkeltydelse:
 • Dokumentation for indtægter i form af lønseddel, lejeindtægt, m.v.
  • Såfremt du er gift, skal du vedlægge indkomstgrundlag for jer begge. Er du ved at blive skilt vedlægges dokumentation for dette.
 • Dokumentation for faste udgifter. (huslejekontrakt, el, varme, indboforsikring, licens, daginstitution m.v.)
  • Dette skal være i form af udbetalingsudskrifter, betalingsservice eller kvitteringer/regninger.
  • Et budget er ikke nok.
  • Det skal fremgå af dokumentationen, hvad der betales for, hvilken periode betaling dækker, og udgiftens størrelse.   
 • Kontoudskrifter for de seneste 3 måneder for alle dine konti.
  • Hvis du er gift, skal der vedlægges for jer begge.
  • Dette skal være i et format der ikke kan redigeres - fx. PDF, aldrig i Word eller Excel. 
 • Kontooversigt over samtlige af dine konti.
  • Forsiden af din netbank, hvor det fremgår hvor mange konti du har, samt hvad saldo er d.d.
 • Hvis du ejer ejendom, bil, aktier, spillekonti eller pensionsopsparing:
  • Vedlæg da oplysninger om friværdi i ejendommen og evt. lånemuligheder.
  • Vedlæg bilens handelsværdi i form af bilvurdering, samt dokumentation for restgæld.
  • Vedlæg aktiedepot
  • Vedlæg saldo på pensionsopsparing samt oplysninger om pensionsopsparing kan tilbagekøbes.
  • Har du online spillekonti, bedes du fremsende overførselshistorik for de sidste 3 måneder.
 • Evt. samtykkeerklæring
  • Til indhentning af oplysninger hos egen læge, tandlæge m.m
Vejledning vedrørerende særlig støtte til høje boligudgifter jf. Aktivlovens § 34:
Har du høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte jf. Aktivlovens § 34. Det gælder dog kun, hvis du modtager en kontanthjælpslignende ydelse eller opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp. Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller dagpenge, skal du søge om § 34 særlig støtte i Jobcentret - henvend dig hos Jobcentrets økonomiske sagsbehandlere på telefon 56 20 30 00. Modtager du ressourceforløbsydelse, bedes du rette din ansøgning om § 34 særlig støtte til Enkeltydelser i Jobrehabiliteringscentret.

 

 

Kontaktinformation

Jobcenter og Jobrehabiliteringscenter
Jobcenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag: kl. 09-13

Jobcentrets sagsbehandlere træffes pr. tlf. 56 20 30 00:

Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00
Onsdag lukket
Torsdag og fredag kl. 09.00 – 10.00

Jobcentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-13


Åben vejledning:
Tingvej 7, 4690 Haslev
mandag - tirsdag kl. 10-13
onsdag lukket
torsdag kl. 10-17
fredag kl. 10-13

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E

 

Jobrehabiliteringscenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: kommunen@faxekommune.dk


Telefontid:

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag: kl. 09-13

Jobrehabiliteringscentrets sagsbehandlere træffes pr. tlf. 56 20 30 00:

Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00
Onsdag lukket
Torsdag og fredag kl. 09.00 – 10.00

Jobrehabiliteringscentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-13
 

Opdateringsdato: 24.11.2021 - 09:48