Kommunikation & Presse

Her finder du oplysning om pressekontakt, annoncering, kommunikation og visuel identitet i Faxe Kommune.

Du finder også pressemateriale, du kan downloade.

BilagStørrelse
PDF ikon Faxe Kommunes designmanual3.19 MB

Pressekontakter

Pressen er altid velkommen til at kontakte Faxe Kommune. Kommunikationskonsulenterne kan altid hjælpe med at finde en relevant medarbejder, når pressen henvender sig. Derudover kan man også kontakte følgende:

Borgmester Ole Vive (V)
Mobil 2499 1383
Mail ovive@faxekommune.dk

Kommunikationskonsulent Allan Grasberger
Mobil 2836 1278
Mail grasb@faxekommune.dk 

Direktion
Kommunaldirektør Thomas Knudsen

Byrådet
Center for Økonomi
Center for Teknologi
Center for Ejendomme
Center for Plan og Miljø
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice
Stab for Organisation og HR

Direkte telefon 2561 3080
Mail tknud@faxekommune.dk

Direktør Marianne Hoff Andersen
Center for Børn, Unge og Familie
Center for Beskæftigelse
Center for Sundhed og Pleje

Direkte telefon 5620 3958
Mobil: 24991440
Mail mhand@faxekommune.dk

 

 

Annoncering på digitale infostandere

Faxe Kommune ejer 2 digitale infostandere. De står på hjørnet af Køgevej/Københavnsvej i Haslev og ved rundkørslen Rønnedevej/Rådhusvej i Faxe.

Infostanderne er 3,6 meter høje. Skærmarealet er 1,5 X 2,3 meter.

Infostanderne skal medvirke til at brande vores lokalområde positivt ved at formidle information til borgerne om interessante begivenheder med relevans for borgere og turister.
De digitale infostandere er tændt i tidsrummet kl. 06.00-24.00 og viser rullende op til 8 annoncer i 15 sekunder ad gangen. Der er hver uge reserveret plads til to kommunale annoncer, men hvis pladserne ikke er solgt kan de købes af andre annoncører.

Hvem kan annoncere?

Følgende organisationer kan annoncere på infostanderne:

 • Offentlige institutioner
 • Private organisationer og virksomheder
 • Foreninger, herunder handelsstandsforeninger og borgersammenslutninger

Ja tak!

Annoncerne må gerne formidle:

 • Information og serviceoplysninger fra Faxe Kommune eller andre myndigheder
 • Kulturelle begivenheder i Faxe Kommune, hvor alle kan deltage
 • Sports- og fritidsarrangementer, hvor alle kan deltage
 • Arrangementer og begivenheder af almen interesse, hvor alle kan deltage – herunder info om uddannelse

Der må gerne reklameres for arrangementer, hvor der skal betales entré, og der må gerne henvises til websider, hvor man kan købe billetter.

Nej tak!

Annoncerne må ikke indeholde:

 • Politiske eller religiøse budskaber
 • Stødende billeder eller tekst
 • Reklamer for kommercielle produkter i form af enkeltvarer, virksomheder, slagtilbud eller lignende

Sponsorlogoer må kun optræde med sekundær placering.

Annonce-opsætning

Der er følgende krav til de annoncer, som kan vises på Faxe Kommunes infostandere:

 • Annoncen skal være professionelt sat op af grafiker/bureau
 • Budskabet skal være meget kort og enkelt - så lidt tekst som muligt
 • Lys tekst fungerer godt på en mørk baggrund. Undgå store hvide/lyse flader
 • Lysstyrken må ikke være til gene for omgivelserne
 • Brug en stor skriftstørrelse. Bogstaverne skal være store og fede
 • Undgå grafik og billeder med mange detaljer

Vi forbeholder os retten til eventuelt at justere annoncen i samarbejde med dig. Skift af annoncevisning foregår som rolig op- og nedblænding.

Krav til billedfiler

Annoncøren skal fremsende en færdig fil i størrelsen 240 X 360 pixels og i et af filformaterne .jpg, .png eller .bmp. Billederne er statiske.

Pris

Der vises op til 8 spots pr. dag rullende med 15 sekunder pr. spot. Et spot vises i 7 dage på alle standere.

 • 1 uge – 500 kroner
 • 2 uger – 1000 kroner
 • 3 uger – 1500 kroner

Alle priser er ekskl. moms.

Visninger

En annonce vises i en 7-dages periode minimum 3780 gange (en gang hvert 2. minut i de 18 timer standeren er tændt hvert døgn).

Kontakt

Kontakt Kommunikation & Presse på nedenstående mail, hvis du ønsker at annoncere på skærmene:
kommunikation@faxekommune.dk – skriv i emnefeltet: *din virksomhed/forening* - annoncering på digitale infotavler. Beskriv din annonce og anfør desuden navn, mail og telefonnummer på kontaktperson.

Visuel identitet

Faxe Kommune udgiver en lang række publikationer, foldere og øvrigt informationsmateriale.

Materialerne tager udgangspunkt i vores designmanual, som du kan hente her på siden.

Byvåben og logoer må udelukkende benyttes af Faxe Kommune eller i kommunale henseender.

Ønsker du at benytte vores byvåben eller navnetræk, skal du kontakte Kommunikation & Presse.

Beskrivelse af motivet
Motivet i Faxe Kommunes våbenskjold er hentet fra den nordiske mytologi og spiller på kommunens navn. Allerede i 1280 nævnes FAXÆ i skriftlige optegnelser. Det fortælles, at navnet kommer af fax, som er olddansk og betyder manke, der her hentyder til en skovbevoksning. Med lidt fantasi kan man tænke sig, at Fakse Banke (ca. 76 m over havet) har lignet et par hestemanker og har ledt tanken hen på de mytologiske heste, Rimfaxe, der er nattens hest, og Skinfaxe, der er dagens hest.

Bølgelinierne under hestehovederne henviser dels til Faxe Kommunes kystlinie og dels til vandløbene i området. Endelig henviser de også til kalklagene i undergrunden.

På Vinkældertorvet i Faxe, midt i det gamle gadekær, står der et monument med Rimfaxe og Skinfaxe, der er udført af billedhuggeren Aage Petersen. Monumentet blev afsløret den 21. december 1941 og fungerer samtidig som springvand.

Kontaktinformation

Kommunikation & Presse

Pressekontakt:
Allan Grasberger
Kommunikationskonsulent
Telefon 5620 3725
Mobil 2836 1278
Mail grasb@faxekommune.dk

Visuel identitet og logoer:
Helle Dioni

Kommunikationskonsulent og grafiker
Telefon 5620 3719
Mobil 2363 5701
Mail dioni@faxekommune.dk

Hjemmesidedrift:
Niels Weiglin

Kommunikations- og digitaliseringskonsulent
Mail niweb@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 25.10.2023 - 10:14