logo LMGE

Lighting Metropolis – Green Economy

Lighting Metropolis – Green Economy er et tværregionalt samarbejdsprojekt om udvikling og opsætning af energibesparende og intelligent belysning i bygninger, byrum og på veje.

Faxe Kommune deltager fra februar 2019 – januar 2022 i det dansk-svenske samarbejdsprojekt ’Lighting Metropolis – Green Economy’. Her samarbejder 16 kommuner, én region og tre universiteter sammen med energiselskaber og private virksomheder om at fremme udvikling og opsætning af energieffektiv og intelligent LED-belysning i bygninger og på veje og stier. Projektet er forankret i organisationen Gate 21, hvor Faxe Kommune er partner.

Kun en femtedel af den offentlige belysning i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne er i dag energieffektiv. Med udvikling og opsætning af ny LED-belysning forventer projektet at kunne skabe en årlig elbesparelse på 7.200.000 kWh svarende til det årlige elforbrug i 1.800 normale, danske husstande.

Ud over at sætte skub i brugen af LED-belysning har projektet som hovedformål at nedbringe udledningen af CO2, øge beskæftigelsen og mulighederne for grøn vækst. Desuden skal projektet hjælpe de deltagende kommuner med at gøre det lettere og billigere at udskifte ældre og ineffektiv belysning.

Lysprojektet i Faxe Kommune

I 2019 investerer Faxe Kommune fire millioner kroner i LED gade- og vejbelysning og to millioner kroner i indendørs LED-belysning. Med investeringer i energieffektiv og smart LED-belysning forventer Faxe Kommune at kunne reducere energiforbruget og CO2-udledningen markant.

Mere information

For mere information om projektet kontakt teknisk designer Jeanette Marker, Center for Ejendomme, mobil 24 85 70 79, marke@faxekommune.dk

 

Projektet er støttet af midler fra: 

Logo Interreg Øresund

 

 

 

Ny gade- og parkbelysning

Frem til marts 2020 udskifter Faxe Kommune 1.500 gade- og parklamper. På nogle landeveje udskiftes indmaden i lamperne til LED. Udskiftningen vil ske på udvalgte steder i Dalby, Haslev, Faxe Ladeplads, Faxe, Karise og Rønnede. Faxe Kommune forventer en årlig strømbesparelse på mindst 351.468 kWh svarende til elforbruget i 88 husstande.

På stier og parkeringspladser bliver ældre og kviksølvholdige lamper skiftet ud med lampe-typen ’Avenue F2 Led’.

Billede 1: Avenue F2 LED

På villaveje, langs stier og hovedveje skiftes de ældre lamper ud med lampe-typen ’Flow’. 

Billede 2: Flow

 Ud over at bruge langt mindre energi, så vil de nye lamper give en bedre og klarere belysning på vejene.

Ny indendørs LED-belysning

LED-belysning på Ak10vet, Søndergade 12

Faxe Kommune har i 2019 udskiftet loftsbelysningen i 21 klasselokaler på 10. klassescentret Ak10vet. Armaturer med lysstofrør fra 1980’erne er skiftet ud med energieffektive LED-lamper. Der er desuden opsat lysstyring i hvert enkelt lokale, som samtidig kan styres centralt efter behov.
Der er efterfølgende opstået en idé om at lade et fremtidig ventilationsprojekt kunne indgå i den opsatte styrring.
Den forventede tilbagebetalingstid på investeringen er 5,1 år. 

Ny belysning på Bibliotek & Borgerservice i Haslev

På Faxe Kommunes Bibliotek & Borgerservice i Haslev skifter vi i 2019 al belysning ud med intelligent og energibesparende LED-belysning. Ny lysstyring skal gøre det muligt at ændre lysstyrker efter behov og temaer.
Biblioteket har i dag flere funktioner der skal tilgodeses og kræver passende lyssætning. Lysstyringen vil også kunne bruges til at designe en bestemt brugeradfærd.
Den forventede tilbagebetalingstid er 9,35 år. 
 

Her skiftes gadebelysningen

Herunder kan du se, hvor der opsættes ny LED-gadebelysning frem til marts 2020. Oversigtskortet over udskiftning af belysning i Haslev er i øjeblikket under udarbejdelse.

Dalby

Faxe Ladeplads

Karise

Faxe

Rønnede

 

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:25