Lighting Metropolis – Green Economy

Lighting Metropolis – Green Economy er et tværregionalt samarbejdsprojekt om udvikling og opsætning af energibesparende og intelligent belysning i bygninger, byrum og på veje.

Faxe Kommune deltager fra februar 2019 – januar 2022 i det dansk-svenske samarbejdsprojekt ’Lighting Metropolis – Green Economy’. Her samarbejder 16 kommuner, én region og tre universiteter sammen med energiselskaber og private virksomheder om at fremme udvikling og opsætning af energieffektiv og intelligent LED-belysning i bygninger og på veje og stier. Projektet er forankret i organisationen Gate 21, hvor Faxe Kommune er partner.

Kun en femtedel af den offentlige belysning i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne er i dag energieffektiv. Med udvikling og opsætning af ny LED-belysning forventer projektet at kunne skabe en årlig elbesparelse på 7.200.000 kWh svarende til det årlige elforbrug i 1.800 normale, danske husstande.

Ud over at sætte skub i brugen af LED-belysning har projektet som hovedformål at nedbringe udledningen af CO2, øge beskæftigelsen og mulighederne for grøn vækst. Desuden skal projektet hjælpe de deltagende kommuner med at gøre det lettere og billigere at udskifte ældre og ineffektiv belysning.

Lysprojektet i Faxe Kommune

I 2019 investerer Faxe Kommune fire millioner kroner i LED gade- og vejbelysning og to millioner kroner i indendørs LED-belysning. Med investeringer i energieffektiv og smart LED-belysning forventer Faxe Kommune at kunne reducere energiforbruget og CO2-udledningen markant.

Mere information

For mere information om projektet kontakt teknisk designer Jeanette Marker, Center for Ejendomme, mobil 24 85 70 79, marke@faxekommune.dk

 

Projektet er støttet af midler fra: 

Logo Interreg Øresund