Demensdagscenter

Formålet med demensdagcenteret, er at give dig socialt samvær, bibeholde dit funktionsniveau og / eller aflaste dine pårørende.

Tilbuddet tager udgangspunkt i Faxe Kommunes demenspolitik.

På demensdagcenteret tilbyder vi sansestimulerende aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangs punkt i, hvad du kan på nuværende tidspunkt samt din livshistorie/tidligere interesser, så dine ressourcer, selvværd og identitet understøttes.

Som oftest vil aktiviteterne foregå i grupper. Et tilbud vil som udgangspunkt omfatte hverdagsaktiviteter, motion, sociale aktiviteter og kreative aktiviteter samt mulighed for ture ud i det blå med vores bus.

Vi tilbyder faste rammer og forudsigelighed, så du som bruger af demensdagcenteret kan føle dig tryg. Hver dag startes med en kop kaffe i hyggelig samtale med medarbejderne.

Umiddelbart før du skal starte i dagcenteret, tilbyder vi dig og dine pårørende et hjemmebesøg af en medarbejder fra dagcenteret. Der vil i løbet af dagcenterforløbet være en løbende dialog mellem dig og dine pårørende og dagcenterets personale.

Ud fra en faglig vurdering tilbyder vi dig et målrettet og koordineret tilbud. Det er vores mål, at du oplever en helhed i den samlede indsats og at indsatsen koordineres med andre faggrupper og servicetilbud i kommunen.

Til hvem

Tilbuddet er til dig med en demenssygdom eller demenslignede symptomer.

Lovgrundlag

Servicelovens kørsel efter § 79, aktivitet efter § 83 og aflastning af pårørende efter § 84.

Bevilling og åbningstider

Du kan få bevilliget 1-5 dage om ugen i dagcenter. Demensdagcenteret har åbent i dagtimerne på hverdage fra kl. 9.30 - 15.00.

Det er kommunens demenskonsulenter der bevilliger tilbuddet og udarbejder en skriftlig aftale som revideres en gang om året eller efter behov.

Dagcentertilbuddet afsluttes, hvis du flytter i plejebolig eller hvis dagcenterpersonalet i samarbejde med demenskonsulenterne og eventuelt andre samarbejdspartnere vurderer, at dagcenter tilbuddet ikke længer er til gavn for dig eller dine pårørende.

Hvordan får jeg plads?

Hvis du vil søge en plads i demensdagcenteret, kan du kontakte demenskonsulenterne på tlf. 5620 4990, mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00.

Ventetid

Når du er visiteret til dagcenteret, kan der forekomme ventetid.

Din ret og din pligt

For at opretholde dagcenterpladsen skal du:

  • Benytte den bevilligede plads.

  • Give besked, hvis du ikke længer ønsker at benytte tilbuddet- eller hvis der sker væsentlig ændringer i din tilstand.

Forplejning

I demensdagcentret tilbydes du forplejning bestående af:

  • Formiddagskaffe/te/saft med brød eller boller m. smør, ost, marmelade

  • Frokost som består af 3 stk. smørrebrød

  • Eftermiddagskaffe med brød eller kage

Betaling  

Der betales via girokort eller tilmeld PBS.

Kørsel

Du kan blive tilmeldt gratis kørsel med busser fra DitoBus eller du og dine pårørende kan stå for transporten. Hvis du eller dine pårørende selv står for transporten, så er det vigtigt at du aftaler med personalet hvornår du skal være fremme. Dette af hensyn til aktiviteter ud af huset.

Afbud

Afbud meldes dagen før inden kl. 13.00 på tlf. 5620 4172.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende demensdagcenteret kan du kontakte:
Dagcenterets personale på tlf. 5620 4172 eller centerleder Mette Nielsen på tlf. 2163 8706 eller mail metti@faxekommune.dk

 

Kontaktinformation

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 8.00 - 10.00

Opdateringsdato: 08.02.2024 - 09:53