Demensdagscenter

Formålet med demensdagcenteret er at give dig socialt samvær, bibeholde dit funktionsniveau og/eller aflaste dine pårørende.

Hvad er det

På demensdagscenteret tilbydes en række aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i, hvad du kan på nuværende tidspunkt samt din livshistorie/tidligere interesse, så dine ressourcer, selvværd og identitet understøttes.

Som oftest vil aktiviteterne foregå i grupper. Et tilbud vil som udgangspunkt omfatte hverdagsaktiviteter, motion, sociale aktiviteter og/eller kreative aktiviteter, samt mulighed for ture ud i det blå, alt efter årstiden.

Vi tilbyder faste rammer og forudsigelighed, for at du som bruger af demensdagcenteret kan føle dig tryg, bl.a. ved at dagen altid starter med kaffe og hyggelig samtale sammen med medarbejderne. 

Umiddelbart før du skal starte i demensdagcenteret, tilbyder vi dig og dine pårørende et hjemmebesøg af én af demensdagcenterets medarbejdere. Der vil i løbet af dagcentertilbuddet være en løbende dialog mellem dig, dine pårørende 3 og dagcentrets personale. Personalet er social- og sundhedsassistenter og beskæftigelsesvejledere. 

Målgruppe

Tilbuddet er til dig med en diagnosticeret demenssygdom eller demenslignende adfærd. 

Hvordan kan jeg være med

Du kan få bevilget 1-5 fem dage om ugen i dagcentret og 1-2 dage om aftenen. 
Demens dagcenteret har åbent i Dagtimerne på hverdage fra kl. 9.30 -15 .
To gange om ugen tirsdag og fredag er der desuden aftenåbent fra kl. 16-20.

Det er Visitationen, der bevilger tilbuddet og udarbejder en skriftlig aftale, som revurderes en gang om året eller ved behov.

Der kan forekomme ventetid, når du skal begynde i dagcentret. Der vil være perioder med ferielukning. Dagcentertilbuddet afsluttes, hvis du flytter i plejebolig eller hvis dagcenterpersonalet i samarbejde med visitator og eventuelle andre samarbejdspartnere vurderer, at dagcentertilbuddet ikke længere er til gavn for dig eller dine pårørende.

Kontakt visitationsmyndigheden på tlf. 5620 3430, hvis du vil søge om en plads i demensdagscenteret

Forplejning

I demens dagcentret tilbydes du forplejning bestående af 2 forskellige dagcenterpakker.

Dagspakke:

  • Formiddagskaffe/the/saft med brød/ boller m. smør, ost, marmelade.
  • Frokost som består af 3 stk. smørebrød udover en med ost.
  • Eftermiddagskaffe med brød og/kage.

Aftenpakke:

  • Aftensmad som består af hovedet og bi- ret
  • Aftenkaffe med brød/kage.

Hvad koster det

Du betaler kun for forplejning. I 2019 er taksten 86 kr for dagspakken og 48,6 kr for aftenpakken. Der betales via girokort som kan tilmeldes PBS/betalingsservice.

Kørsel

Du kan blive tilmeldt gratis kørsel med busser fra Ørslev trafik eller du og dine kan stå for transporten. Hvis du eller dine pårørende selv står for transporten, så er det vigtigt at du aftaler med personalet hvornår du skal være fremme. Dette af hensyn til aktiviteter ud af huset.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende demensdagcenteret kan du kontakte:
Dagcenterets personale på tlf. 56 20 41 72 eller center leder Marion Pihl jensen på 23 45 80 75
Mail: marj@faxekommune.dk

BilagStørrelse
Læs mere om demensdagcenteret.pdf217.43 KB

Kontaktinformation

Visitation pleje

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 5620 3430

Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 31.10.2019 - 15:17