Billede af mad

Madservice

Du kan blive visiteret til madservice, hvis du ikke selv kan lave mad

Madservice er et tilbud om at få leveret hovedmåltider til din bopæl.

Formålet med madservice er at sikre, at du som borger får opfyldt dit behov for en ernæringsrigtig og velsmagende kost.

Faxe Kommune anvender Det Danske Madhus som privat leverandør. 

Når du visiteres til madservice har du mulighed for at bestille hovedretter og biretter (forretter/desserter) til alle ugens syv dage.

Du får tilsendt menuplaner, hvor du kan vælge mellem mindst to forskellige retter hver dag. Der leveres vakuumbehandlede retter til din bopæl 1 gang om ugen, som skal opbevares i køleskab. Du skal selv opvarme den i en mikrobølgeovn (vejledning følger med).

Menuerne er sammensat i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Nationale Kosthåndbog. For at sikre den bedst mulige ernæring skal du som minimum bestille fem hovedretter pr. uge. En portion mad er afpasset i forhold til en persons daglige næringsbehov.

Der kan leveres forskellige former for lægeordinerede diæter. Disse aftales, når der visiteres til madservice.

Faxe Kommunes mål er, at madservice ved akut behov kan opstartes indenfor 2 døgn.

Man kan skifte leverandør med 1 måneds varsel.

Visitation til madservice

For at få madservice skal du henvende dig til Faxe Kommunes Visitation (tlf. 5620 3430). Her vil en visitator vurdere dine behov og afgøre, om du kan visiteres til madservice.

Hvad koster det

Hovedret: 52,50 kr.
Biret: 14,61 kr.
(taksterne reguleres årligt og er gældende til og med den 1. januar 2022)

Prisen er ens, uanset hvilken leverandør du vælger.  Du vil modtage en regning fra Faxe Kommune hver måned på den leverede mad. Der er mulighed for at få hjælp til tilmelding til betalingsservice ved henvendelse til borgerservice.

Ved akut indlæggelse, hvor du ikke har kunnet afmelde din madservice, skal du betale for den mad, der er blevet leveret til dig.

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 15.06.2022 - 13:27