Forebyggende samtale om fald

Faxe Kommune ønsker at forebygge fald. Derfor tilbyder vi forebyggende samtaler til borgere i faldrisiko

Målgruppe

Borgere som:

 • har været faldet og er i risiko for at falde igen
 • får hjælp eller pleje af hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen

Fald kan forebygges

Hvis du er faldet flere gange, er det vigtigt, at du bliver undersøgt for årsagerne til dine fald. Langt de fleste risikofaktorer for fald, kan der gøres noget ved, så risikoen for at falde igen bliver mindre.
Har du haft fald med bevidsthedstab anbefaler vi, at du bliver undersøgt af læge.

Er du i risiko for at falde igen?

Hvis du kan svare ”Ja” til mindst et af nedenstående spørgsmål, anbefaler vi, at du bliver undersøgt:

 • Har du dagligt gang- og balanceproblemer?
 • Har du haft bevidsthedstab i forbindelse med et fald?
 • Har du haft andre fald inden for det seneste år?
 • Lider du af svimmelhed?
 • Har du haft brud i forbindelse med fald?

Forebyggende samtale om fald

Du er velkommen til at kontakte Faxe Kommune, hvis du er i risiko for at falde igen og ønsker hjælp til at forebygge dette.
Du kan få en samtale i dit hjem, hvor du sammen med medarbejder fra plejen afdækker, om der kan gøres yderligere for at begrænse din risiko for at falde. Samtalen kan f.eks. dreje sig om:

 • Hvorfor du tror du faldt og hvad du tænker om faldet
 • Sygdom, svimmelhed og medicin
 • Mad og drikke
 • Motion, styrke og balance
 • Søvn
 • Boligindretning og evt. hjælpemidler
 • Besøget varer en times tid og kræver ingen henvisning fra din læge

Kontakt din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejersken, hvis dette er noget for dig.