Alkohol

Du kan få gratis og anonym rådgivning, hvis alkohol er begyndt at fylde lidt for meget i dit eller din pårørendes liv.

Værd at vide om rådgivning og behandling i Rusmiddelcentret:

 • Du behøver ikke en henvisning, men kan kontakte Rusmiddelcentret direkte
 • Du kan være anonym
 • Alle forløb er gratis
 • Rådgivning og behandling igangsættes senest 14 dage efter din henvendelse
 • Den primære behandling er samtaler med din behandler
 • Du kan stadig passe både arbejde og familie, mens du får rådgivning og behandling
 • Alle borgere i og udenfor Faxe Kommune kan få rådgivning og behandling i Rusmiddelcentret

Test dine alkoholvaner
Er du i tvivl, om alkohol fylder lidt for meget i dit liv, kan du teste dine alkoholvaner på Alkolinjens alkotest og se, hvad det kan betyde for dit helbred.

Individuelle samtaler

Vi tilbyder individuelle samtaler med udgangspunkt i dine udfordringer og ønsker.

I de individuelle samtaler tager vi udgangspunkt i dine udfordringer og problemstillinger. Vi arbejder hen imod netop dine mål og ønsker for forandring. For nogle er målet helt at holde op med at drikke alkohol, mens målet for andre er at reducere forbruget.

Antallet af samtaler er individuelt og afhænger af dine behov. Du vil typisk starte med en samtale om ugen.

I særlige tilfælde er der mulighed for, at vi kan afholde samtaler i dit hjem. Din behandler vurderer, hvorvidt det er en mulighed.

Familiebehandling

Hele familien kan blive belastet af et familiemedlems problemer med alkohol.

Et problem med alkohol hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, herunder børn og samlever. Hele familien kan få hjælp - også selvom den drikkende ikke ønsker at deltage.

Hvordan foregår et forløb?
Samtalerne kan både bestå af individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, hvor også børnene deltager. I nogle samtaler deltager både en rusmiddelkonsulent og en familiekonsulent. Samtalerne kan fx dreje sig om:

 • Viden om alkohol
 • Støtte til ændring af alkoholvaner
 • Alkoholens betydning for børnenes trivsel
 • Alkoholens konsekvenser for hverdagslivet og familielivet

Hvordan kommer man i gang?
Henvisning er ikke nødvendig. Du ringer til Rusmiddelcentret på 5620 2720 eller til Familiehuset på 5620 2750.

Gruppetilbud

Rusmiddelcentret tilbyder forskellige gruppetilbud, du kan deltage i som supplement til din øvrige behandling. Få mere at vide om gruppetilbudene hos din behandler.

Motivationsgruppe
Gruppen er målrettet dig, der har erkendt, at du har et problematisk forbrug af alkohol og ønsker at blive ædru eller få et reduceret forbrug.

Tilbagefaldsforebyggelse
Gruppen er for dig, der er stoppet eller har reduceret dit forbrug af alkohol og gerne vil lære om tilbagefaldsforebyggelse.

Mindfulness og NADA-øreakupunktur
Mindfulness hjælper dig til at få en indre ro og blive bedre til at give slip og håndtere udfordringer. NADA kan lindre abstinenser og angst, virke beroligende og give dig en bedre søvn. NADA foregår ved, at en behandler sætter fem små nåle i hvert øre, og dem sidder du med i tre kvarter. I en forsøgsperiode kombinerer vi mindfulness og NADA.

Børnegruppe
Børnegruppen er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I børnegruppen kan børnene opleve, at de ikke er alene med deres tanker, og børnene får støtte i at håndtere det, der er svært.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg passe mit arbejde og få rådgivning?
Du har stadig mulighed for både at passe dit arbejde og din familie, samtidig med at du får professionel rådgivning og behandling. Den primære behandling er samtaler med din behandler. Det er individuelt, hvor ofte og hvor mange samtaler man har, men typisk vil du i starten have en samtale hver uge.

Hvor hurtigt kan jeg få rådgivning og behandling?
Efter din henvendelse iværksætter vi din behandling indenfor 14 dage.

Hvor kan jeg få rådgivning og behandling?
Alle borgere i og udenfor Faxe Kommune kan henvende sig i Rusmiddelcentret, da man ikke er bundet til at søge ambulant behandling i sin bopælskommune. Rusmiddelcentret ligger i Faxe i tilknytning til Faxe Sundhedscenter.

Har du lettere ved at komme til Hårlev Sundhedscenter, kan du få samtaler der om torsdagen i tidsrummet 8.30-10.30.

Når der er behov for det, er der mulighed for samtaler på uddannelserne, fx Ungevejen, Ungdomsskolen og Ak10vet.

Har jeg problemer med alkohol?
Det er ikke mængden af alkohol, der er afgørende for, hvornår der er tale om et alkoholproblem. Der er tale om et alkoholproblem, hvis alkoholforbruget virker forstyrrende eller belastende for omgivelserne og familien eller den drikkende selv.

Hvis du er i tvivl, om alkohol fylder lidt for meget i dit liv, kan du teste dine alkoholvaner på hope.dk og se, hvad det kan betyde for dit helbred.

Behandlingsmetoder

I Rusmiddelcentret bruger vi evidensbaserede metoder, herunder motiverende samtaler, kognitiv terapi og FIT.

Motivationssamtalen
Formålet med motiverende samtaler er at forstærke din motivation for forandring og adfærdsændring. Det er helt centralt, at det er din oplevelse, der er udgangspunktet i samtalen.

Desuden bruger vi motivationssamtalen til at afklare din ambivalens overfor alkohol. I den forbindelse afdækker vi sammen hvilken forskel, der er på den aktuelle adfærd, du har nu, og den ønskede adfærd, som du gerne vil have. Vi taler derfor også om dine barrierer for og ressourcer til at nå målet og din ønskede adfærd.

Kognitiv terapi
Den grundlæggende antagelse for den kognitive terapi er, at den måde vi tænker på har betydning for, hvordan vi føler og hvordan vi handler.

Målet for den kognitive terapi er, at du bliver bevidst om de tanker, som normalt er ubevidste. Når vi skaber bevidsthed om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, kan du ændre den måde, du tænker og handler på.

FIT
FIT er grundlæggende et redskab til at skabe dialog og giver mulighed for at evaluere, hvordan det går med din behandling. FIT er en forkortelse for Feedback Informed Treatment.

Redskabet består af to enkle skemaer, som handler om effekten af din behandling i Rusmiddelcentret og hvordan samarbejdet mellem dig og din behandler er. Det første skema handler om, hvordan du har haft det siden sidst, og det andet skema handler om, hvordan du vurderer dagens samtale. Når du har udfyldt skemaerne, tager din behandler udgangspunkt i dine svar, og I taler sammen om det.

Medicinsk behandling

Du kan få medicinsk behandling som supplement til din øvrige behandling i Rusmiddelcentret.

Som en del af din behandling i Rusmiddelcentret får du tilbud om en lægesamtale med Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Samtalen foregår sammen med din konsulent og kan finde sted indenfor 14 dage efter din henvendelse. Senere i dit forløb kan du få flere opfølgende lægesamtaler.

Som et supplement til din øvrige behandling for alkoholproblemer i Rusmiddelcentret kan du få medicinsk behandling. Den medicinske behandling aftales i forbindelse med lægesamtalen. For at få medicinsk behandling skal du være indskrevet i Rusmiddelcentret med CPR-nummer, og du kan derfor ikke være anonym.

Der findes forskellige former for medicin, som kan hjælpe dig i din alkoholbehandling. Det kan fx være trangdæmpende medicin eller antabus. Den medicinske behandling skal relatere sig til den aktuelle behandling for alkoholproblemer. Anden medicinsk behandling skal ordineres af egen læge.

Hvis du bliver ordineret medicin af Rusmiddelcentrets lægekonsulent, vil du få det udleveret i enten Faxe eller Haslev.

Rusmiddelcentret i Faxe:
Mandag og torsdag: kl. 8.30-9.00 og kl. 16.30-17.00

Udleveringssted i Haslev:
Mandag og torsdag: kl. 15.30-16.00

Dine rettigheder

Som borger har du en række rettigheder for alkoholbehandling i Rusmiddelcentret.

Frit valg
Hvis du ikke ønsker, at din behandling skal foregå i Rusmiddelcentret i Faxe Kommune, kan du frit vælge at få din behandling i en anden kommune. På samme vis kan du være i behandling i Rusmiddelcentret i Faxe Kommune, selvom du er bosat i en anden kommune.

Anonymitet
Du kan vælge at være i anonym alkoholbehandling, hvor du ikke behøver at oplyse CPR-nummer og navn. Det er dog ikke muligt at være i medicinsk behandling som supplement til anonym alkoholbehandling, da oplysning om CPR-nummer her er nødvendigt.

Behandlingsgaranti
Efter din henvendelse til Rusmiddelcentret bliver behandling igangsat senest 14 dage efter henvendelse.

Klagevejledning
I Rusmiddelcentret bestræber vi os altid på at gøre vores bedste. Men er du utilfreds med dit møde med Rusmiddelcentret, dvs. de medarbejdere du har mødt eller det generelle serviceniveau, har du mulighed for at klage.

Klagen rettes til:
Tommy Grønvold 
Tlf. 5620 2731
Mail: tgrnv@faxekommune.dk

Klagevejledningen findes nederst på denne side.

Visitation til dag- og døgnbehandling

Hvis Rusmiddelcentret vurderer, at tilbudene i Rusmiddelcentret ikke er tilstrækkelige og at dag- eller døgnbehandling er det rette tilbud, er der mulighed for visitation til dag- og døgnbehandling,

Dag- og døgnbehandling er gratis med en henvisning fra Rusmiddelcentret.

Klagevejledning

Vi bestræber os altid på at gøre vores bedste. Men er du utilfreds med dit møde med Rusmiddelcentret, dvs. de medarbejdere du har mødt, eller den behandling du har fået, har du mulighed for at klage.
 

Vil du klage over dit møde med Rusmiddelcentret
dvs. de medarbejdere du har mødt, eller den behandling du har fået, skal du rette henvendelse til leder af Rusmiddelcentret:
 
Tommy Grønvold 
Tlf. 5620 2731
Mail: tgrnv@faxekommune.dk
 
Vil du klage over stofbehandling
dvs. over beslutningen om, hvilke behandlingsforløb du får tilbudt, så skal du rette henvendelse til:
 
Rusmiddelcentret
Præstøvej 78
4640 Faxe
 
eller pr. mail til: rus@faxekommune.dk
 
Mærk din henvendelse: Klage
 
Bemærk din frist for at klage er 4 uger, fra du har modtaget din afgørelse.
 
Rusmiddelcentret revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen med relevante akter videre til behandling i Ankestyrelsen.
 
Vil du klage over alkoholbehandling
dvs. over beslutningen om, hvilken medicinsk behandling du får tilbudt, så skal du rette henvendelse til:
 
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15 
2000 Frederiksberg 
pob@patientombuddet.dk 
Tlf. 7228 6600
 
Åbnings- og telefontid: Mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00
 
Du kan læse mere her.
 
Hvis du har brug for hjælp til at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, kan de uvildige patientvejledere i Region Sjællands Patientkontor, Alleen 15, 4180 Sorø være behjælpelige.

Bemærk klagen skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, du klager over, dog senest 5 år efter den dag hvor klageforholdet har fundet sted.
 
Har du brug for yderligere vejledning 
er du velkommen til at kontakte kommunens Borgerrådgiver. Læs mere om hvad Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med.

Kontaktinformation

Rusmiddelcentret

Telefon: 5620 2720

Mail: rus@faxekommune.dk

Adresse:
Præstøvej 78, Bygning 18
4640 Faxe

Åbningstid:
Mandag og torsdag: 8.00-18.00
Tirsdag og onsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontid:
Mandag-fredag: 9.00-13.00

Opdateringsdato: 18.09.2023 - 09:09