Unge

Fylder alkohol, hash eller andre stoffer lidt for meget i din hverdag?

Du kan få gratis råd og vejledning. Ring til os på 5620 2720 og få en snak. Det er uforpligtende, og du kan være anonym.
 

Hvordan kan jeg få hjælp?

Du kan altid ringe til os på 5620 2720 og få en snak, hvis du fx er i tvivl, om du har et problematisk brug af alkohol, hash eller andre stoffer stoffer eller hvis du er i tvivl, om Rusmiddelcentret er det rette sted for dig. Sådan en samtale er helt uforpligtende, og du har mulighed for at være anonym.

Efter din henvendelse iværksætter vi din behandling indenfor 14 dage. Det er gratis, og du behøver ikke en henvisning fra din læge.

Individuelle samtaler

Du kan få individuelle samtaler. Det er samtaler mellem dig og din behandler. I samtalerne tager vi altid udgangspunkt i dine udfordringer, og vi arbejder hen imod dine mål og ønsker for forandring. For nogle er målet helt at holde op med at drikke alkohol, ryge hash eller tage stoffer, mens målet for andre er at drikke eller ryge mindre.

Nogle unge kan også have problemer med andre ting end alkohol, hash og andre stoffer. Det kan f.eks. være problemer med skolen, venner, bolig eller økonomi. Det er emner, som vi også kan tale om sammen.

Det er individuelt, hvor mange samtaler man har behov for. Du vil typisk starte med en samtale om ugen.

Gruppeforløb

Du kan deltage i gruppeforløb, hvor du møder andre unge, som har lignende problemstillinger. Ring til Rusmiddelcentret på 5620 2720 og hør mere.

NADA og mindfulness

Mindfulness hjælper dig til at få en indre ro og blive bedre til at give slip og håndtere udfordringer. NADA kan lindre abstinenser og angst, virke beroligende og give dig en bedre søvn. NADA foregår ved, at en behandler sætter fem små nåle i hvert øre, og dem sidder du med i tre kvarter. I en forsøgsperiode kombinerer vi mindfulness og NADA.

Medicinsk behandling

Når du får rådgivning og behandling i Rusmiddelcentret, får du tilbud om at få en samtale med Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Samtalen foregår sammen med din behandler. Til samtalen kan i tale om, om du vil have gavn af at være i medicinsk behandling. Senere i dit forløb kan du få flere opfølgende lægesamtaler.

Mine rettigheder

Du har en række rettigheder for behandling i Rusmiddelcentret.

Hvor hurtigt kan jeg starte i behandling?
Du kommer i gang med din behandling senest 14 dage, efter du har henvendt dig til Rusmiddecentret.

Kan jeg få behandling et andet sted?
Hvis du ikke ønsker, at din behandling skal foregå i Rusmiddelcentret i Faxe Kommune, kan du vælge at få din behandling i en anden kommune. Din egen kommune skal dog godkende behandlingsbehovet. På samme vis kan du være i behandling i Rusmiddelcentret i Faxe Kommune, selvom du er bosat i en anden kommune.

Kan jeg være anonym?
Du kan altid ringe til os og få en uforpligtende snak, hvis du har brug for rådgivning. Ved sådan en samtale kan du være anonym.

Hvis du er under 18 år:
Hvis du vælger at starte et behandlingsforløb i Rusmiddelcentret, skal du have dine forældres eller din værges accept. Du kan derfor ikke være anonym i behandlingen.

Hvis du er 18 år eller derover:
Du kan vælge at være anonym i behandlingen, hvor du ikke behøver at oplyse CPR-nummer og navn. Det er dog ikke muligt at være i medicinsk behandling som supplement til anonym behandling, da oplysning om CPR-nummer her er nødvendigt.

Klagevejledning
Vi bestræber vi os altid på at gøre vores bedste. Men er du utilfreds med dit møde med Rusmiddelcentret, dvs. de medarbejdere du har mødt eller det generelle serviceniveau, har du mulighed for at klage.

Klagen rettes til:
Tommy Grønvold 
Tlf. 5620 2731
Mail: tgrnv@faxekommune.dk

Klagevejledningen findes nederst på denne side.

Test dig selv

Test dine alkoholvaner på AlkoTalk eller med app’en Aplan.

Klagevejledning

Vi bestræber os altid på at gøre vores bedste. Men er du utilfreds med dit møde med Rusmiddelcentret, dvs. de medarbejdere du har mødt, eller den behandling du har fået, har du mulighed for at klage.
 

Vil du klage over dit møde med Rusmiddelcentret
dvs. de medarbejdere du har mødt, eller den behandling du har fået, skal du rette henvendelse til leder af Rusmiddelcentret:

Tommy Grønvold 
Tlf. 5620 2731
Mail: tgrnv@faxekommune.dk

Vil du klage over stofbehandling
dvs. over beslutningen om, hvilke behandlingsforløb du får tilbudt, så skal du rette henvendelse til:

Rusmiddelcentret
Præstøvej 78
4640 Faxe

eller pr. mail til: rus@faxekommune.dk

Mærk din henvendelse: Klage

Bemærk din frist for at klage er 4 uger, fra du har modtaget din afgørelse.

Rusmiddelcentret revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen med relevante akter videre til behandling i Ankestyrelsen.

Vil du klage over alkoholbehandling
dvs. over beslutningen om, hvilken medicinsk behandling du får tilbudt, så skal du rette henvendelse til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
pob@patientombuddet.dk
Tlf. 7228 6600

Åbnings- og telefontid: Mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00

Du kan læse mere her.

Hvis du har brug for hjælp til at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, kan de uvildige patientvejledere i Region Sjællands Patientkontor, Alleen 15, 4180 Sorø være behjælpelige.

Bemærk klagen skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, du klager over, dog senest 5 år efter den dag hvor klageforholdet har fundet sted.

Har du brug for yderligere vejledning
er du velkommen til at kontakte kommunens Borgerrådgiver. Læs mere om hvad Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med.

Kontaktinformation

Rusmiddelcentret

Telefon: 5620 2720

Mail: rus@faxekommune.dk

Adresse:
Præstøvej 78, Bygning 18
4640 Faxe

Åbningstid:
Mandag og torsdag: 8.00-18.00
Tirsdag og onsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontid:
Mandag-fredag: 9.00-13.00

Opdateringsdato: 18.09.2023 - 09:08