Ønske om frit valg af tandlæge

Valg af privat tandlæge for 0 – 15 årige

Hvis man ikke ønsker at benytte kommunens tandklinikker, kan man skifte til en privat praktiserende tandlæge efter eget valg. Ønsker man at skifte, meddeles dette til Faxe Kommunale Tandpleje. Der er 35 % egenbetaling ved behandling hos privatpraktiserende tandlæge fra den 1.1.2018.

Valg af privat tandlæge for 16 - 21 årige

Hvis man som 16 årig eller ældre, ønsker at skifte til privat praktiserende tandlæge/tandplejer, skal dette ligeledes meddeles til Faxe Kommunale Tandpleje. Behandling hos ny tandlæge kan ikke begynde, før tandlægen/tandplejeren har indgået en underskrevet aftale med tandplejen. For de 16-21 årige er behandlingen gratis også hos privat praktiserende tandlæge, med mindre en dyrere behandling end den der kan godkendes af kommunen ønskes.

Andre kommuners tandklinikker

I særlige tilfælde er det muligt, at benytte en anden kommunes tandpleje. Dette skal meddeles Faxe Kommunale Tandpleje. Andre kommuner kan afvise at modtage nuværende og nye brugere af kapacitetsmæssige grunde.

Tandlægeskift kan kun ske en gang årligt.

Mere information om fritvalg

Du kan læse mere om fritvalg i Bekendtgørelse om tandpleje nr. 959 af 14.06.2022.

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe
Telefon: 56 20 33 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.15 - 12, samt tirsdag og onsdag kl. 15.15 - 17.00.

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

Akut behandling:
Ved akut opstået behandlingsbehov uden for telefontiden i klinikkens åbningstid kan NØDTELEFONEN kontaktes på tlf. 56 20 33 20.
Nødtelefonen er udelukkende til akutte henvendelser, som ikke kan udsættes til næste telefontid.

Opdateringsdato: 05.08.2022 - 08:38