Ønske om frit valg af tandlæge

Valg af privat tandlæge for 0 – 15 årige

Hvis man ikke ønsker at benytte kommunens tandklinikker, kan man skifte til en privat praktiserende tandlæge efter eget valg. Ønsker man at skifte, meddeles dette til Faxe Kommunale Tandpleje. Behandling hos ny tandlæge kan ikke begynde, før tandlægen/tandplejeren har indgået en underskrevet aftale med tandplejen.

Der ydes tilskud jævnfør gældende lovgivning. Der er faste priser og tilskud på behandlinger under BUT-overenskomsten. Ved behandlinger uden fast pris eller udfor BUT overenskomsten (f.eks. bideskinner, operationer og tandregulering), skal tandplejen godkende behandlingen før den igangsættes, for at være tilskudsberettiget. Det kommunale tilskud er 65%: Tilskuddet ydes i forhold til de udgifter der er forbundet med samme behandling hos den kommunale tandpleje og dermed ikke i forhold til den pris der sættes af den private tandlæge.  Ønskes en anden eller dyrere behandling end den godkendte, vil der være 100% egenbetaling.

Eksempel på tilskudsberegning:

Udgift til tandregulering hos privat specialtandlæge: 43.000 kr.

Udgift for samme tandregulering hos den kommunale tandpleje: 15.000 kr.

Kommunalt tilskud til behandlingen: 65% af 15.000 kr. = 9.750 kr.

Egenbetaling: 43.000 kr. - 9.750 kr. = 33.250 kr.

Tilskuddet afregnes løbende ud fra de faktisk udførte ydelser.

Tandlægeskift kan kun ske en gang årligt.

Valg af privat tandlæge for 16 - 21 årige

Hvis man som 16 år eller ældre, ønsker at skifte til privat praktiserende tandlæge/tandplejer, skal dette ligeledes meddeles til Faxe Kommunale Tandpleje. Behandling hos ny tandlæge kan ikke begynde, før tandlægen/tandplejeren har indgået en underskrevet aftale med tandplejen.

Der ydes tilskud jævnfør gældende lovgivning. Der er faste priser og tilskud på behandlinger under BUT-overenskomsten. Ved behandlinger uden fast pris eller udenfor BUT overenskomsten (f.eks. bideskinner, operationer og tandregulering), skal tandplejen godkende behandlingen før den igangsættes, for at være tilskudsberettiget. For de 16-21 årige er det kommunale tilskud 100%: Tilskuddet ydes i forhold til de udgifter der er forbundet med samme behandling hos den kommunale tandpleje og dermed ikke i forhold til den pris der sættes af den private tandlæge. Ønskes en anden eller dyrere behandling end den godkendte, vil der være 100% egenbetaling.

Eksempel på tilskudsberegning:

Udgift til tandregulering hos privat specialtandlæge: 43.000 kr.

Udgift for samme tandregulering hos den kommunale tandpleje: 15.000 kr.

Kommunalt tilskud til behandlingen: 100% af 15.000 kr. = 15.000 kr.

Egenbetaling: 43.000 kr. - 15.000 kr. = 28.000 kr.

Tilskuddet afregnes løbende ud fra de faktisk udførte ydelser.

Tandlægeskift kan kun ske en gang årligt.

Andre kommuners tandklinikker

I særlige tilfælde er det muligt, at benytte en anden kommunes tandpleje. Dette skal meddeles Faxe Kommunale Tandpleje. I skal have indhentet tilsagn fra den modtagende kommune om at de kan varetage barnets tandplejetilbud, inden Faxe Kommunale Tandpleje orienteres herom. Andre kommuner kan afvise at modtage nuværende og nye brugere f.eks. af kapacitetsmæssige grunde.

Tandlægeskift kan kun ske en gang årligt.

 

Mere information om fritvalg

Du kan læse mere om fritvalg i Bekendtgørelse om tandpleje nr. 959 af 14.06.2022.

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe
Telefon: 56 20 33 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 7.50 - 10.00, 10.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

 

Opdateringsdato: 26.01.2023 - 09:28