Hjælp til borgere med nedsat hørelse

Faxe Kommune har indgået aftale med høreafdelingen i Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) og de kan hjælpe dig, hvis du har brug for høreapparater, høretekniske hjælpemidler eller ønsker undervisning og rådgivning.

Du kan læse mere på Høreafdelingens hjemmeside. Det er også muligt at læse i Høreafdelingens pjece om hørekonsulenternes træffetider, og hvor du kan få hjælp til den daglige drift af dit høreapparat eller anskaffelse af batterier mv.

Tilskud til høreapparat

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik, og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning. Du kan selv bestille tid.

For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

Du kan vælge, om du vil købe et apparat hos en privat forhandler med offentligt tilskud eller få det via det offentlige, hvor apparatet er gratis.

Tilskuddet til behandling hos privat forhandler udgør:

  • høreapparat på 1. øre på op til 4.159 kr. (2020)
  • høreapparat på 2. øre på op til 2.378 kr. (2020)

Når du har fået udleveret et høreapparat i det offentlige eller modtaget tilskud til privat behandling, kan du først få et nyt høreapparat eller nyt tilskud efter, der er gået fire år.

Der kan opstå særlige omstændigheder, som kan gøre, at du kan få udleveret et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, inden de fire år er gået. Det kan eksempelvis være, at du har oplevet en markant forværring af hørelsen eller, at høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Det varierer fra region til region, hvorvidt du skal til en ørelæge, når du skal have genudleveret et høreapparat. Der er ikke lovkrav om dette.

Hvis du har spørgsmål til genudlevering eller udskiftning af dit høreapparat, kan du kontakte regionen.

Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen. Læs mere under helbredstillæg.

Du kan se de aktuelle ventetider for høreapparatbehandling på de offentlige sygehuse på venteinfo.dk. På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om høreapparater.

Batterier er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside.