Hjælp til borgere med nedsat hørelse

Faxe Kommune har indgået aftale med høreafdelingen i Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) og de kan hjælpe dig, hvis du har brug for høreapparater, høretekniske hjælpemidler eller ønsker undervisning og rådgivning.

Du kan læse mere på Høreafdelingens hjemmeside om hørekonsulenternes træffetider, og hvor du kan få hjælp til den daglige drift af dit høreapparat eller anskaffelse af batterier mv.

Tilskud til høreapparat

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik, og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning. Du kan selv bestille tid.

For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

Opdateringsdato: 16.06.2022 - 12:38

Kontaktinformation

Visitation Pleje Hjælpemidler
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3420
Telefontid mellem 9.00 - 10.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.