Hjælp til borgere med nedsat hørelse

Faxe Kommune har indgået aftale med høreafdelingen i Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) og de kan hjælpe dig, hvis du har brug for høreapparater, høretekniske hjælpemidler eller ønsker undervisning og rådgivning.

Du kan læse mere på Høreafdelingens hjemmeside. Det er også muligt at læse i Høreafdelingens pjece om hørekonsulenternes træffetider, og hvor du kan få hjælp til den daglige drift af dit høreapparat eller anskaffelse af batterier mv.

Tilskud til høreapparat

Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er, at du er blevet undersøgt, rådgivet og har fået en henvisning fra en ørelæge. Det gælder både for nye ansøgninger og for genansøgning.

Du kan vælge, om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige.

Et apparat fra det offentlige er gratis.

For ansøgninger fra privat forhandler udgør tilskuddet:

  • Høreapparat på 1. øre på op til 4.129 kr. (2019)
  • Høreapparat på 2. øre på op til 2.373 kr. (2019)

Medmindre du med tiden får en meget dårligere hørelse, kan du kun få tilskud én gang inden for en periode på fire år. Du skal søge om tilskud, før du køber apparatet, og den private forhandler skal være godkendt.

Det er regionen, som yder tilskuddet. 

Du kan se de aktuelle ventetider på undersøgelse på venteinfo.dk. På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om høreapparater.

Batterier er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside.