Kvindekrisecenter

Faxe Kommune tilbyder midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Målgruppen er kvinder, der aktuelt er i krise, og som på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold ikke kan opholde sig i eget hjem. Kvinden kan være ledsaget af sine børn. Kvinden skal have lovligt ophold i Danmark. Kvinder, som ikke har været udsat for vold, men er hjemløse grundet akutte, sociale begivenheder, kan ikke få ophold på kvindekrisecentrene, men kan henvende sig til andre tilbud og herberger, som hører under anden lovgivning.

Ophold på kvindekrisecentre: Landets krisecentre tilbyder husly, omsorg, rådgivning og sikkerhed. Krisecentrene har uddannede medarbejdere, der har erfaring med at tale om vold. De har desuden viden om, hvad volden gør ved et menneske, og hvilke følger den kan få. De har også erfaring med, hvad der sker, når man bryder med volden og kan støtte kvinden i den situation, hun er i.

Koordinerende rådgivning: Den koordinerende rådgivning ydes i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte kommunens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes tidligst muligt, og senest når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes. Rådgivningen gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig, og den kan eventuelt ved behov fortsætte i op til seks måneder efter udflytningen fra krisecentret.

Psykologbehandling til kvinder og medfølgende børn: Kvinder og børn under 18 år modtager omsorg og støtte under opholdet. Der tilbydes psykologbehandling til alle kvinder og børn, som ledsager moderen under dennes ophold i krisecenter – uanset opholdets varighed. Psykologbehandling iværksættes under kvinden og barnets ophold på krisecenter eller i umiddelbar forlængelse heraf. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Psykologbehandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer - afhængigt af kvinden og barnets behov. Efter fire timers psykologbehandling vurderer psykologen, om kvinden og barnet har behov for yderligere psykologbehandling. Psykologen orienterer krisecentret og Visitation Handicap & Psykiatri, inden der ydes flere timer.

Kvinden kan selv rette henvendelse til kvindekrisecentret om optagelse. Optagelse kan også ske efter henvisning fra offentlige myndigheder.

 

Du kan læse kvalitetsstandarden i sin fulde længde her: Kvalitetsstandarder og tilsyn på socialområdet Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter efter servicelovens § 109

Opdateringsdato: 19.04.2023 - 13:19