Flexbolig

Flexbolig
Hvis du overvejer at købe en fritidsbolig, giver "lov om flexboliger" helt nye muligheder. Flexbolig ordningen betyder, at helårshuse kan bruges som fritidsboliger, eller et hjem nr. to. Fordelen ved ordningen er, at der nu er langt flere boliger at vælge imellem, når du skal finde en fritidsbolig.

Fakta om flexbolig
Begrebet flexbolig betyder, at ejeren ikke er bundet af bopælspligt, selvom der er tale om en helårsbolig. Helårsboligen bevarer sin formelle status, uanset at boligen i en periode benyttes som fritidsbolig. Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse. Man kan uden tilladelse efter boligreguleringsloven genoptage helårsbeboelsen.

Der kan være områder, hvor det ikke er muligt at benytte boligen som flexbolig, fordi ejendommen er omfattet af en lokalplan eller servitutbestemmelser, som fastslår, at anvendelsen kun må være helårsbolig. Flexbolig følger ejendommen. I Faxe Kommune er der mulighed for flexboligtilladelse for boliger, som er beliggende i landzone og ikke er en landbrugsejendom.

Kommunen skal godkende
For at kunne gøre brug af de nye muligheder skal ejere af helårsboliger ansøge kommunen om at bruge helårshuset til fritidsformål.
Ønsker du, som ejer af en ejendom, at få tilladelse til at anvende din bolig som flexbolig, kan du rette henvendelse til kommunen på e-mail, se den her på siden.
 

Kontaktinformation

Byggeteamet

Byggeteamet

byg@faxekommune.dk

Du kan også ringe på:
5620 3030

i tidsrummet
mandag-onsdag og fredag fra 9.00 til 13.00
torsdag fra 9.00-17.00

Vi har åbent for personligt fremmøde
mandag-onsdag kl. 10.00 til 15.00
torsdag 10.00 til 17.00 og fredag lukket

Opdateringsdato: 18.10.2018 - 16:06