Varmepumpe

Grundet de stigende varmeudgifter, oplever Faxe Kommune i øjeblikket et større antal henvendelser omkring varmepumper. Vi har derfor samlet nogle vigtige oplysninger og informationer til dig, som har planer om at skifte det gamle olie eller gasfyr ud med en varmepumpe.

Inden du anskaffer en varmepumpe

I mange tilfælde kan du installere en luft til luft-varmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe uden at søge om tilladelse hos Kommunen. 

Der er dog undtagelser. 
Hvis en eller flere af følgende forhold gør sig gældende, skal du kontakte Kommunens byggesagsafdeling, for at få afklaret, om der kræves en forudgående tilladelse inden der etableres varmepumpe på ejendommen. 
•    Hvis der er tale om et jordvarmeanlæg.
•    Bebyggelsen er bevaringsværdig (værdi 1-3 eller udpeget i lokalplan)
•    Bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan
•    Varmepumpen ønskes placeret indenfor en beskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §16-18.
•    Du bor i rækkehusbebyggelse.

Inden du anskaffer en varmepumpe, er der flere ting, du skal være opmærksom på. 
•    Din ejendom kan være opfattet af en lokalplan, der udlægger området til Naturgas eller fjernvarme med tilslutningspligt. I disse tilfælde kræver det dispensation fra lokalplanen, hvis man ikke længere ønsker at være tilsluttet.
•    En lokalplan kan også indeholde bestemmelser om, hvor og hvordan en varmepumpe kan placeres, og hvordan den skal se ud.

Varmepumpe typer, priser, besparelser

På Energistyrelsens hjemmeside, kan du finde:

  • Overblik over varmepumpetyper og guide til valg af varmepumpe
  • Priser og besparelser

Du finder Energistyrelsens guide her Varmepumpetyper | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Støj

Varmepumper kan give støjgener inde og ude, for både dig og dine naboer. Derfor kan det være en potentiel årsag til nabostridigheder.
Det er derfor vigtigt, du sætter dig godt ind i alle forhold og taler med dine naboer om det, inden du bestemmer dig for at sætte varmepumpen op.

Der kan være stor forskel på støjniveauet på de forskellige varmepumpemodeller og fabrikanter. 

En varmepumpe har to dominerende støjkilder: Ventilatoren og kompressoren. 
I nogle tilfælde kan lyden fra kompressoren være lavfrekvent støj (dybe brumme eller summe lyde). Denne lavfrekvent støj er især et problem om natten og for naboerne. 
Støjen fra varmepumpen kan også være mere til gene i vintermånederne, hvor pumpen ofte kører i længere perioder ad gangen.

Forhør dig hos forhandleren, hvor meget den udvendige del af varmepumpen støjer (ventilator og kompressor), og om den kan overholde bygningsreglementets bestemmelser for støj. 
Støjen fra varmepumpen må maksimal være 35 dB ved skel til naboen i nattetimerne.
BR18 (bygningsreglementet.dk)

Placer varmepumpen min 2,5 m fra skel og ikke for tæt på dine naboer.

Hvis varmepumpen støjer mere end det tilladte og Kommunen modtager en klage over støjen, kan Kommunen give et påbud om at nedbringe støjen.

Energistyrelse har udarbejdet et støjberegningsprogram, der kan hjælpe dig med at finde den bedste placering til varmepumpen. 
Støjberegner for varmepumper | Energistyrelsen (ens.dk)

Nedsat elafgift

Når over 50% af din opvarmning kommer fra el eller varmepumpe, har du mulighed for at få reduktion i elregningen. Dette forudsætter, at du har opdateret din boligs BBR-oplysninger og givet dit elselskab besked om, at du har fået varmepumpe.

Der er ikke reduktion for de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug. Her betaler du fuld elafsats, men herefter vil din elregning blive reduceret.

Reduceringen i elafgiften er en skattereduktion og følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Din bolig (en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget forbrug) skal primært være opvarmet af el.
  • Boligen skal i BBR være registreret som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning. 
  • I BBR skal den primær varmeinstallation være opført som jordvarme eller varmepumpe.

Ændring af varmekilde

Hvis ikke din bolig er registret korrekt på BBR, skal du give BBR besked om dette. Dette kan du gøre på BBR’s hjemmeside: ret selv BBR - se under "Læs også", eller du kan skrive en mail til BBR(se under kontaktinformation)

Når Kommunen har gennemgået ændringen og rette BBR vil du modtage en besked om dette, og så kan du kontakte dit elselskab og bede om reduktion. 
Det er vigtigt, Kommunen får besked om installationsændringer hurtigst mulig. Det er nemlig først fra denne dato en reduktion kan søges.
Det er til enhver tid borgers eget ansvar, at varmekildedata bliver opdateret i BBR, når der sker installationsændringer. Det er disse data og datoer i BBR, som gælder, når der søges reduktion.
 

Afmeldelse af olietank

Hvis varmekilden på BBR tidligere har været oliefyr, skal olietanken afmeldes hos BBR. Det gør du ved at udfylde og indsende et anmeldelsesskema. 
Skema for til og afmeldelse af villatank

Skemaet sendes til BBR 

For yderligere informationer omkring olietanke, se Kommunens hjemmeside.
Villaolietanke | faxekommune.dk

Opdateringsdato: 24.08.2022 - 14:41