Giv os et praj - Fejlmeld - Anmeld

Oplever du problemer med skorstensrøg, har du set en rotte, er der hul i vejen, vil du hjælpe os med at fejlmelde en gadelygte?

Du kan nemt og enkelt give et praj om skader, fejl, skadedyr eller lignede problemer i det offentlige rum eller på din ejendom via selvbetjeningsløsningerne.

Giv os et praj

Giv os et praj om fejl og skader på veje og offentlige arealer.

Du kan nemt og enkelt give Park & Vej et praj om skader eller lignende fejl i det offentlige rum. Opdager du hærværk på en skraldespand, hul i asfalten eller måske en stoppet rendestensbrønd? Så vil vi være taknemmelige for at du lige giver os et praj via selvbetjeningslinket.

På forhånd tak.

Vejbelysning

Fejl på vejbelysning anmeldes meget gerne direkte via leverandørens selvbetjeningslink.

Døde dyr på vejen

Faxe Kommune har indgået kontrakt med Bjærgning & Redning ApS om opsamling af døde dyr på kommunens gader og veje.

Dyrene opsamles på kommunens gader og veje, i overensstemmelse med de fastlagte miljømæssige forhold, i henhold til gældende lovgivning.

Bjærgning & Redning ApS forestår afhentning og destruktion af dyrene

Som borger kan du ringe på 29 25 91 12

Ved mærkede/registrerede dyr søger Bjærgning & Redning ApS ejerforholdet oplyst, og ejer søges kontaktet inden dyret afleveres til destruktion.

Aftalen dækker ikke døde dyr som ligger i naturen, dvs., udenfor kommunens gader og veje. Ser du derfor døde dyr på arealer der ikke er vejarealer (incl. rabatter), men som du mener ejes af kommunen, skal du ringe til Park og Vej på 56 20 29 00

Rottebekæmpelse

Her kan du anmelde mistanke om rotter og få hjælp til at komme af med dem.

Rotter skal anmeldes til kommunen. Det er din pligt som grundejer/borger at anmelde det til os, hvis du observerer rotter. Derefter er det kommunens ansvar at bekæmpe rotter.

 

Brug selvbetjeningslinket "Anmeldelse af rotter" for at fortælle kommunens rottefænger om mistanke eller konstateret rottetilfælde. De ser din anmeldelse med det samme.

Fejlmeld - Anmeld

Opdateringsdato: 01.11.2018 - 16:38