Billede af flagermus

Flagermus

VI er i gang med at få kortlagt flagermus i hele kommunen. Pt. har vi fået resultater ind fire 2 ud af de 4 områder, som vi har opdelt kommunen i.

Flagermus er små flyvende pattedyr. Der er mange forskellige arter - ca. 1.100 på verdensplan, men 17 forskellige arter findes i Danmark. Vi har fundet 11 af disse arter i Faxe Kommune. 

Flagermus orienterer sig ved hjælp af ekkolokalisering. Under flugten udstøder de hele tiden, med små mellemrum, korte ultralydsskrig. Når disse lyde rammer f.eks. et insekt, en gren eller en husmur, opstår der ekkoer. Flagermusenes ører og hjerne er yderst effektive til at fange og bearbejde disse ekkoer. Flagermusen danner sig på denne måde et detaljeret "lydbillede" af omgivelserne.

Vi har kortlagt forekomsten af flagermus ved at bruge lyttebokse, både stationære og håndholdte. De optager ultralydsskrig fra flagermus, der flyver forbi. Flagermusene artsbestemmes ud fra ekkolokationsskrigenes form, frekvensområder og intervallerne mellem skrigene.

Alle danske flagermus er totalfredet. Dette gælder primært arterne men i et vist omfang også deres levesteder. Der er i Danmark truffet 17 arter af flagermus. Alle danske flagermus er på EF-Habitatdirektivets bilag IV i henhold til EU-Habitatdirektivets artikel 12. Flagermus er dermed arter, som Danmark er særligt forpligtet til at beskytte.

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 05.12.2023 - 15:15