Rottebekæmpelse

Her kan du anmelde mistanke om rotter og få hjælp til at komme af med dem.

Rotter skal anmeldes til kommunen. Det er din pligt som grundejer/borger at anmelde det til os, hvis du observerer rotter. Derefter er det kommunens ansvar at bekæmpe rotter. Det er beskrevet i henhold til lovgivningen i "Rottebekæmpelseshandleplanen".

 

Brug selvbetjeningslinket "Anmeldelse af rotter" for at fortælle kommunens rottefænger om mistanke eller konstateret rottetilfælde. De ser din anmeldelse med det samme.

Hvis man er så uheldig at opleve rotter indenfor i beboelsen, kan man få hurtig hjælp ved at ringe til vagttelefonen. Se telefonnumre i kontaktboksen.

 

 

Typiske tegn på rotter

Typiske tegn på rotter kan være:

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved mistænkelige huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en tokrone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Periodiske besøg

Alle ejendomme i landzone (samt landbrug i byzone), får besøg af kommunens rottebekæmper.

I byzone og i sommerhusområder kommer vi kun efter anmeldelse.

Andre skadedyr end rotter

Har du brug for råd og hjælp til bekæmpelse af skadedyr, henviser vi til muligheder uden for kommunens regi.

Bier
Kontakt en biavlerforening, der ofte gratis afhenter bistadet/sværmen. Danmarks Biavlerforening kan oplyse den nærmeste forening.

Husmår, hvepse, muldvarpe, mosegrise
Spørg et firma som tager sig af skadedyrsbekæmpelse. Nogle af disse firmaer annoncerer ofte i de lokale ugeaviser.

Kontaktinformation

Rottebekæmpelsen

Alle rotteforkomster inde og udenfor skal anmeldes til kommunens rottefolk. Benyt selvbetjeningsløsningen herover døgnet rundt eller ring, hvis du skal have hjælp til at udfylde skemaet.

Alle hverdage mellem kl. 9.00-10.00

Telefonnummer 5620 2920 
 

 

Ved rotter indenfor i hjemmet kan man kontakte vagttelefonen uden for almindelig arbejdstid. Så kommer hjælpen hurtigst mulig.

Telefonnummer 5620 6400

Opdateringsdato: 23.08.2023 - 11:11