Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Få overblik over hvor i kommunen, der udføres vejarbejde og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer

Overblikket omfatter fortrinsvis renovering af veje, cykelstier og fortove, og omlægning af ruter i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer.

Vi informerer ikke om vejarbejde der ikke har restriktioner af færdslen i større omfang.

Planlagt vejarbejde

Midlertidig omlægning af Skansestien

I forbindelse med gennemførelsen af projektet Baltic Pipe, der omfatter landføring og udlægning af gasledning fra Polen til Danmark, skal der etableres arbejdsplads og adgang hertil ved St Elmuevej nr. 15. Da adgangsvejen til arbejdspladsen delvist falder sammen med Skansestiens linjeføring omlægges stien som anført i nedenstående kortbilag. Der er tale om en midlertidig omlægning af stien som reetableres i sin oprindelige linjeføring når Baltic Pipe projektet afsluttes i starten af 2023. Stien omlægges for at beskytte de bløde trafikanter som færdes på denne del af stien.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59