Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Få overblik over hvor i kommunen, der udføres vejarbejde og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer

Overblikket omfatter fortrinsvis renovering af veje, cykelstier og fortove, og omlægning af ruter i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer.

Vi informerer ikke om vejarbejde der ikke har restriktioner af færdslen i større omfang.

Planlagt asfaltering

Kommunens vejbelægninger vedligeholdes af private entreprenører. Informationer om planlagte arbejder kan findes på entreprenørenes hjemmesider.

I Dalby-Rønnede området er det Pankas.

I Faxe-Karise-Faxe Ladeplads og i Haslev-Terslev er det Colas.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af vejbelægninger i Faxe Kommune kan du kontakte Park & Vej.

Indsnævring af Søndre Jernbanevej ved Jernbanegade fra 6/1-2020

I forbindelse med anlæg af ny busterminal ved Haslev Station vil kørebanen være indsnævret ud for den tidligere posthusgård. Der vil i perioder være ensrettet.

Arbejdet påbegyndes mandag den 6. januar 2020.

Midlertidig omlægning af Skansestien

I forbindelse med gennemførelsen af projektet Baltic Pipe, der omfatter landføring og udlægning af gasledning fra Polen til Danmark, skal der etableres arbejdsplads og adgang hertil ved St Elmuevej nr. 15. Da adgangsvejen til arbejdspladsen delvist falder sammen med Skansestiens linjeføring omlægges stien som anført i nedenstående kortbilag. Der er tale om en midlertidig omlægning af stien som reetableres i sin oprindelige linjeføring når Baltic Pipe projektet afsluttes i starten af 2023. Stien omlægges for at beskytte de bløde trafikanter som færdes på denne del af stien.

Køgevej ved Karise spæret 24/8-9/10 2020

Da åløbs ledningen under Køgevej ved Karise skal renoveres, lukkes der for al trafik.

 

Lukningen varer fra 24/8 kl 07 til 9/10 kl 16

 

Se omkørselsplaner

 

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Opdateringsdato: 05.10.2020 - 15:09