Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Få overblik over hvor i kommunen, der udføres vejarbejde og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer

Overblikket omfatter fortrinsvis renovering af veje, cykelstier og fortove, og omlægning af ruter i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer.

Vi informerer ikke om vejarbejde der ikke har restriktioner af færdslen i større omfang.

Planlagt asfaltering

Kommunens vejbelægninger vedligeholdes af private entreprenører. Informationer om planlagte arbejder kan findes på entreprenørenes hjemmesider.

I Dalby-Rønnede området er det Pankas.

I Faxe-Karise-Faxe Ladeplads og i Haslev-Terslev er det Colas.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af vejbelægninger i Faxe Kommune kan du kontakte Park & Vej.

Midlertidig omlægning af Skansestien

I forbindelse med gennemførelsen af projektet Baltic Pipe, der omfatter landføring og udlægning af gasledning fra Polen til Danmark, skal der etableres arbejdsplads og adgang hertil ved St Elmuevej nr. 15. Da adgangsvejen til arbejdspladsen delvist falder sammen med Skansestiens linjeføring omlægges stien som anført i nedenstående kortbilag. Der er tale om en midlertidig omlægning af stien som reetableres i sin oprindelige linjeføring når Baltic Pipe projektet afsluttes i starten af 2023. Stien omlægges for at beskytte de bløde trafikanter som færdes på denne del af stien.

Ny asfalt på Vordingborgvej i Rønnede 3. til 7. maj 2021

Vordingborgvej ved Faxevej i Rønnede er kommunens mest benyttede vejstrækning, og asfaltbelægningen skal derfor have nyt slidlag.

Det kan klares på kun en uge, men vil medføre omlægning af trafikken mellem rundkørslen Vordingborgvej/Ny Næstvedvej og den nordlige indkørsel til Industrivej, og bilisterne opfordres derfor til i videst muligt omfang at finde en alternativ rute. Forsinkelser i den kollektive trafik kan næppe undgås.

Arbejdet med asfaltering af krydset Vordingborgvej / Faxevej / Gl. Næstvedvej kan dog ikke gennemføres uden en total lukning af krydset. Dette finder sted fra tirsdag den 11. maj kl. 18.00 til onsdag den 12. maj kl. 6.00. Trafikanter til og fra Faxe vil blive ledt via Grunderupvej-Nymarksvej og Movias linje 630R kan ikke betjene strækningen mellem Symbiosen og Dyssevej til Kongsted Kirke. Linje 263 kører som normalt på Dyssevej, men de to stoppesteder på Vordingborgvej ud for MENY og Rønnede Kro kan ikke betjenes. Passagerer til linje 263 og 102A henvises til stoppestederne ved Butikstorvet.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Opdateringsdato: 06.05.2021 - 14:01