Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Få overblik over hvor i kommunen, der udføres vejarbejde og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer

Overblikket omfatter fortrinsvis renovering af veje, cykelstier og fortove, og omlægning af ruter i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer.

Vi informerer ikke om vejarbejde der ikke har restriktioner af færdslen i større omfang.

Planlagt asfaltering

Kommunens vejbelægninger vedligeholdes af private entreprenører. Informationer om planlagte arbejder kan findes på entreprenørenes hjemmesider.

I Dalby-Rønnede områdeter det Pankas.

I Faxe-Karise-Faxe Ladeplads og i Haslev-Terslev er det Colas.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af vejbelægninger i Faxe Kommune kan du kontakte Park & Vej.

Indsnævring af Søndre Jernbanevej ved Jernbanegade fra 6/1-2020

I forbindelse med anlæg af ny busterminal ved Haslev Station vil kørebanen være indsnævret ud for den tidligere posthusgård. Der vil fortsat være åbent for kørsel i begge retninger.

 

Arbejdet påbegyndes mandag den 6. januar 2020.

Midlertidig omlægning af Skansestien

I forbindelse med gennemførelsen af projektet Baltic Pipe, der omfatter landføring og udlægning af gasledning fra Polen til Danmark, skal der etableres arbejdsplads og adgang hertil ved St Elmuevej nr. 15. Da adgangsvejen til arbejdspladsen delvist falder sammen med Skansestiens linjeføring omlægges stien som anført i nedenstående kortbilag. Der er tale om en midlertidig omlægning af stien som reetableres i sin oprindelige linjeføring når Baltic Pipe projektet afsluttes i starten af 2023. Stien omlægges for at beskytte de bløde trafikanter som færdes på denne del af stien.

Tingvej spærret den 5. - 9. marts

Tingvej vil være spærret ved jernbaneoverskæringen i perioden torsdag den 5. marts kl. 23.00 til mandag den 9. marts kl. 05.00. Vi skilter med omkørsel.

Det vil være muligt for fodgængere og cyklister at krydse jernbaneoverskæringen via Energivej Spærringenog Søndre Jernbanevej.

 

Spærringen skyldes, at Banedanmark skal udrulle et nyt signalsystem på strækningen mellem Køge og Næstved og derfor udskifter det nuværende overkørselsanlæg til en nyere type.

 

Vær opmærksom på, at der vil foregå natarbejde om natten mellem torsdag og fredag samt natten mellem fredag og lørdag.

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektets byggeleder på tlf. 6196 3259 eller du kan læse mere om udskiftning af alle signalanlæg i Danmark på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 04.03.2020 - 14:42