Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Vejarbejde og midlertidige vejlukninger

Få overblik over hvor i kommunen, der udføres vejarbejde og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer

Overblikket omfatter fortrinsvis renovering af veje, cykelstier og fortove, og omlægning af ruter i forbindelse med større vejarbejder og arrangementer.

Vi informerer ikke om vejarbejde der ikke har restriktioner af færdslen i større omfang.

Planlagt vejarbejde

Masser af asfaltarbejde i uge 38
I uge 38 er der omfattende asfaltarbejde, som kommer til at påvirke trafikken - også den kollektive trafik.
Der er masser af asfaltarbejde i den kommende uge (uge 38), så det er værd at køre hjemmefra i lidt bedre tid, end I plejer..

Asfaltbelægningen i krydsene på Vestre Ringvej i Haslev skal udskiftes i perioden 20.-25. september.
I samme perioden skal belægningen i Torvegade i Faxe udskiftes, hvorfor vejen er spærret.

I Haslev vil det være muligt at passere på selve ringvejen, men sidevejen spærres og der etableres omkørsel. 

Der må påregnes forsinkelser i den kollektive trafik og enkelte stoppesteder kan ikke betjenes.

Planen for arbejdet ser således ud:
Mandag den 20. september – Ringstedvej / Vestre Ringvej 
Tirsdag den 21. september – Lysholm Allé / Vestre Ringvej
Onsdag den 22. september – Troelstrupvej / Vestre Ringvej
Torsdag den 23. september – Bråbyvej / Vestre Ringvej


I tilfælde af kraftig regn kan planen forskydes.

Midlertidig omlægning af Skansestien

I forbindelse med gennemførelsen af projektet Baltic Pipe, der omfatter landføring og udlægning af gasledning fra Polen til Danmark, skal der etableres arbejdsplads og adgang hertil ved St Elmuevej nr. 15. Da adgangsvejen til arbejdspladsen delvist falder sammen med Skansestiens linjeføring omlægges stien som anført i nedenstående kortbilag. Der er tale om en midlertidig omlægning af stien som reetableres i sin oprindelige linjeføring når Baltic Pipe projektet afsluttes i starten af 2023. Stien omlægges for at beskytte de bløde trafikanter som færdes på denne del af stien.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Opdateringsdato: 21.09.2021 - 13:20