Trafik og veje

Her finder du information om kommunens veje og stier, samt torve og pladser

På denne side finder du information om hvad der foregår på kommunens veje og hvad du skal være opmærksom på. På nogle områder, skal du også huske at søge om kommunens tilladelse, det kan være hvis du ønsker at ændre din adgang, holde en vejfest, opsætte et skilt eller har ønsker om at der bliver etableret bump på din vej.

Kommunen administrerer også private fællesveje. Der er forskellige regler for om det er i by eller på land, men alt det kan du også læse mere om her på siden. 

 

AKTUELT:

BALTIC PIPE

Se video om de trafikale konsekvenser under arbejdet med Baltic Pipe