Udviklingsstrategi for det specialiserede børn unge og familieområde

Udviklingsstrategi i Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde: Udviklingsstrategien omhandler styrkelse af den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet på udsatte børn og ungeområdet.

Udviklingsarbejdet er beskrevet i en række dokumenter:

  • En udviklingsstrategi, der er det samlende dokument, der indeholder oplysninger om baggrund, tiltag og metoder.
  • En handleplan, der omsætter tiltag til konkrete handlinger med mål og tidsplan.
  • En oversigt over indikatorer og effektmål, som er de tegn og målinger, der skal til, for at det kan konkluderes, at der er sket en forventet udvikling.
  • En investeringsplan, der er en oversigt over aktiviteter, der sættes i værk og de prioriterede udgifter i den forbindelse.