Kultur- og fritidspolitik 2020-2024

"Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune" dækker perioden fra 2020-2024.

Faxe Kommunes Kultur og fritidspolitik 2020-2024 er et resultat af en række dialogmøder, konferencer mellem foreninger, aktører, borgere og en række stående udvalg samt Plan & Kulturudvalget.

Faxe Kommune ønsker med denne nye kultur og fritidspolitik at udvikle tidssvarende tilbud, samtidig med, at vi bevarer det lokale særpræg som grundlag for et varieret og aktivt kultur og fritidsliv i kommunen.

De næste fem år har Faxe Kommune fokus på følgende målsætninger:

• Faxe Kommune skal være et sted, hvor mange har lyst til at leve, engagere sig og opleve.

• Vi bidrager til et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv.

• Vi fortsætter med at udvikle kultur- og fritidsområdet.

• Vi udvikler nye former for frivilligt engagement og fællesskaber

• I Faxe Kommune skaber vi netværk og fællesnævnere mellem kultur- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og daginstitutionerne, kulturinstitutionerne, erhvervslivet, samt mange forskellige vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed.