Servicedeklaration vedr. udgifter til transport og/eller nødvendigt arbejdstøj når du deltager i et beskæftigelsestilbud

Når du deltager i et beskæftigelsestilbud efter aftale med jobcenteret har du mulighed for at søge tilskud til hel eller delvis dækning af de merudgifter du har til transport og/eller nødvendigt arbejdstøj. Din jobformidler vil foretage en individuel og faglig begrundet vurdering af din situation. Beløbet der bevilges vil tage udgangspunkt i de faktiske udgifter du har til transport og/eller arbejdstøj. Din jobformidler kan maksimalt bevilge op til 1000 kr. pr. måned. 

Du kan læse mere om bestemmelserne for at modtage tilskud til merudgifter til transport og/eller nødvendigt arbejdstøj i servicedeklarationen ved at klikke på linket nedenfor.