Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er som udgangspunkt et eller flere af følgende:

  • At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur og sociale relationer
  • At vedligeholde, stimulere og udvikle borgerens psykiske, fysiske eller sociale funktioner
  • At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed At træne og guide borgeren i brug af egne ressourcer
  • At sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan

Det er overordnet Faxe Kommunes mål at støtte borgeren, lette den daglige tilværelse og skabe værdi for borgeren.

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er derfor, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra borgerens præmisser.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.