Børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50

Børn & Læringsudvalget godkendte på udvalgets møde d. 18. august 2022 ny kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 50.

Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, på grund af fysisk eller psykisk funktionsniveau, skal barnets eller den unges forhold undersøges nærmere.

Undersøgelsen kaldes en børnefaglig undersøgelse og skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehavere og den unge, der er fyldt 15 år.

Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader det, og den må ikke omhandle mere, end det, der er formålet med undersøgelsen.

Baggrunden for en børnefaglig undersøgelse kan for eksempel være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv. Kommunen kan også have modtaget en underretning om, at et barn eller en ung kan have brug for støtte.

Der skal normalt være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, inden der kan sættes en foranstaltning om særlig støtte i gang. Der kan dog, når særlige forhold taler for det, iværksættes foreløbig eller akut støtte, sideløbende med at undersøgelsen foretages.

Undersøgelsen skal dog anlægge en helhedsbetragtning. Disse forhold kan indgå i undersøgelsen med henblik på at vurdere behovet for støtte:

· udvikling og adfærd,

· familieforhold,

· skoleforhold,

· sundhedsforhold,

· fritidsforhold og venskaber

· andre relevante forhold.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden ved at åbne filen nedenfor.